Δημοτικό συμβούλιο για την αναμόρφωση στοχοθεσίας.

Μεγανήσι: 02/08/2021
Αρ. πρ.: 2991
ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου
κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων
κοινοποίηση: Π/Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει τις 8 Αυγούστου 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 με την μέθοδο της «τηλεδιάσκεψης» σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α΄(55/11-03- 2020) «Κετεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την
διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού» και κατά τις προβλέψειςτης παρ.5 του άρθρου 67 της παρ.1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 και της παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, και σύμφωνα με τα άρθρα 67, 266 και 267 του Ν.3852/10, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :
1. 2Η αναμόρφωση στοχοθεσίας Δήμου Μεγανησίου 2021.
(εισηγητής: ο κος Δήμαρχος)

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Για την ακρίβεια
Ο Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ.
Μάντζαρης Πάνος