Φωτογραφία εβδομάδας

Ο ήλιος χαράζει πάνω από την Ξέρα βάφοντας με χρυσάφι τα Νησόπουλα.

Η όμορφη φωτογραφία φυσικά, του Νώντα Κονιδάρη.