Δημοτικό συμβούλιο το Σάββατο

ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου
κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων
κοινοποίηση: Π/Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που θα γίνει τις 23 Ιουλίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 δια
ζώσης σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και την παρ.1 του άρθρου 184
του Ν.4365/2019, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου
1. Πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022.
(εισηγητής ο κος Δήμαρχος)
2. Πρώτη αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2022.
(εισηγητής ο κος Δήμαρχος)
3. Έγκριση τριμηνιαίων καταστάσεων 1
ο τρίμηνο 2022.
(εισηγητής ο κος Δήμαρχος)
4. Έγκριση τριμηνιαίων καταστάσεων 2
ο τρίμηνο 2022.
(εισηγητής ο κος Δήμαρχος)
5. Ψήφιση πίστωσης για «δαπάνες δεξιώσεων»
(εισηγητής ο κος Δήμαρχος)
6. Απενεργοποίηση αδρανών τραπεζικών λογαριασμών.
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος)
7. Αιτήσεις καταστηματαρχών για παράταση ωραρίου μουσικής.
(εισηγητής ο κος Δήμαρχος)
8. Παραχώρηση γής σε κοινή χρήση.
(εισηγητής η Τ/Υ)
9. Επέκταση δικτύου ύδρευσης.
(εισηγητής η Τ/Υ)
  10. Έγκριση παραχώρησης τμήματος αιγιαλού και παραλίας και καθορισμός
τιμής.
(εισηγητής η Τ/Υ)

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ