Εκδήλωση παρουσίασης αποτελεσμάτων Αρχαιολογικής, Γεωλογικής και Ανθρωπολογικής έρευνας