Το Γυμνάσιο και οι Λυκειακές τάξεις ακολουθούν τη διαδρομή του νερού !