Ενoποίηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών Σπαρτοχωρίου και Κατωμερίου.