Επανεκδίδεται το σύνολο του έργου του Νίκου Καζαντζάκη