Από το επιστολικό αρχείο του Δήμου Τσέλιου- Φερεντίνου