Δελτίο τύπου Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών για το Συνέδριο