Επιστολή «Κίνησης Ενεργών Πολιτών» για το λιμάνι Βαθέος