Ανακοίνωση του Θεατρικού τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου