Λευκάδιος Χέρν: Η ιστορία ενός “περιπλανώμενου φαντάσματος”