Πρόσωπα: Δημήτρης Σκλαβενίτης. Κοντά στο Αμερικάνικο όνειρο …