ΠΑΜΕ-Εργατικό Κέντρο: Αγωνιστική υποδοχή του πρωθυπουργού