Τετραμελής η Επιτροπή για τη δημιουργία Πύλης της ΕΤΙΝ