Τέλος και  για τους Φοίνικες στην πλατεία του Βαθιού.