Ανακοίνωση Ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων Πολίτη Βησσαρίας και Καββαδά ‘Ελλης.