Ενημέρωση για την πορεία του Ολοκληρωμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού των Στερεών Αποβλήτων Π.Ι.Ν