Πρόσθετες αρμοδιότητες στους Δήμους

Με την εγκύκλιο 61 με τίτλο: «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους από την 1η Ιανουαρίου 2011 του προγράμματος Καλλικράτης», το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιγράφει τομείς με τους επιφορτίζονται οι νέοι δήμοι. Την εγκύκλιο συνολικά μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ .

Επίσης με την εγκύκλιο 62 με τίτλο «Καταστατική θέση αιρετών», περιγράφεται το πλαίσιο λειτουργίας των αιρετών οργάνων, η αντιμισθία τους καθώς και η υποχρέωση των διοικούντων οργάνων (Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Οικονομικής Επιτροπής) για υποβολή ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και μάλιστα δημόσια, στην ιστοσελίδα του Δήμου. Περισσότερα εδώ.