10 Αλλαγές για το Νέο Λύκειο

Ένα νέο λύκειο επιχειρεί να φτιάξει το υπουργείο Παιδείας που συζητά δέκα νέες αλλαγές.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή προτείνει σύμφωνα με την Ελευθεροτυπία:

-να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας  και της Λογοτεχνίας κατά δύο ώρες

-να ενισχυθούν οι ώρες διδασκαλίας των Αγγλικών και στις τρεις τάξεις του Λυκείου σε τρείς ώρες την εβδομάδα

-να μειωθεί ο αριθμός των γνωστικών αντικειμένων τα οποία εντάσσονται σε ομάδες μαθημάτων ως προς το περιεχόμενό τους (πχ μαθηματικά, αρχαιογνωσία κλπ)

-να αυξηθεί ο αριθμός των μαθημάτων επιλογής και να μειωθούν τα υποχρεωτικά μαθήματα στη Β και Γ λυκείου

-να εισαχθούν δύο επίπεδα στη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων ανάλογα με τις δυνατότητες του μαθητή

-να εισαχθούν νέα μαθήματα μέσω της ζώνης «Τέχνη και Πολιτισμός» και μέσω «Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών» που εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου

-να αυξηθούν οι επιλογές στη διδασκαλία ξένων γλωσσών

-να εισαχθούν νέες τεχνολογίες

-να αλλάξει ριζικά το μοντέλο διδασκαλίας και να ενισχυθεί η μέθοδος της συνεργασίας

-να εισαχθεί η ερευνητική εργασίας την οποία θα κάνει ο μαθητής με την βοήθεια καθηγητή-συμβούλου.

(Πηγή: www.star.gr)