Συνεδρίαση ΚΕΔΚΕ για τα οικονομικά των ΟΤΑ

Αθήνα 12/01/2011

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  ΔΗΜΩΝ &  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ                    

Υπόψη:     Συντακτών Τ.Α.                                                                                                                  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο για περαιτέρω μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2011, αντιθέτως η Κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει τη μίνιμουμ λειτουργική αυτάρκεια των νέων δήμων.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της συζήτησης για τα οικονομικά των δήμων που έγινε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ.

Ειδικότερα η ΚΕΔΚΕ επικεντρώνει τη συζήτηση στα εξής ζητήματα.

ü      Πρώτον, ζητά να εκδοθεί άμεσα η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2010, ούτως ώστε να ξεκαθαριστεί το τοπίο των υποχρεώσεων και των οφειλών.

ü      Δεύτερον, να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση η έκδοση της αντίστοιχης Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το 2011, με την οποία θα πρέπει να διασφαλίζεται το ελάχιστο πραγματικό  κόστος των ανελαστικών και λειτουργικών δαπανών των νέων ΟΤΑ καθώς και το κόστος άσκησης των νέων μεταφερόμενων στους δήμους αρμοδιοτήτων, για τις οποίες ζητούν να κοστολογηθούν επακριβώς.

ü      Τρίτον, να καταβληθεί μέσα στο Γενάρη, η, από το νόμο προβλεπόμενη, τρίτη δόση παρακρατηθέντων πόρων της Αυτοδιοίκησης, ύψους 214 εκ. ευρώ.

ü      Τέταρτον,  επίσης σύμφωνα με το νόμο, θα έπρεπε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, να είχε ήδη εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στο πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ», αλλά δεν έγινε.

Με το Προεδρικό αναμένεται μεταξύ των άλλων να διευκρινιστούν τα ποσοστά συγχρηματοδότησης του σκέλους του προγράμματος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, για την οποία η ΚΕΔΚΕ θεωρεί πως πρέπει να είναι ισόρροπη, κατ΄ έτος και από τα δύο μέρη και να κατοχυρωθεί θεσμικά. 

ü      Πέμπτον, παρά τις αλλεπάλληλες συζητήσεις και υποσχέσεις, ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί εκ μέρους της Κυβέρνησης τι θα γίνει με τα εκκρεμή έργα του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και για τα οποία η ΚΕΔΚΕ έχει διατυπώσει από καιρό την πρόταση, να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.

Η ΚΕΔΚΕ θα επιδιώξει εκ νέου να συναντηθεί με τις ηγεσίες των υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης για τα παραπάνω ζητήματα.

 Τέλος η ΚΕΔΚΕ προγραμματίζει τουλάχιστον τρεις συναντήσεις διαλόγου αιρετών (Αθήνα 27/1, Πάτρα 3/2 και Θεσσαλονίκη 14/2) για ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των νέων δήμων, οικονομικά των ΟΤΑ, αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, καταστατική θέση αιρετών κ.λπ.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΔΚΕ