Ενημέρωση ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. για LEADER

Πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER

Η συνάντηση έγινε στην Αίθουσα Πολιτισμού του Γυμνασίου- Λυκείου (Σπαρτοχώρι) από τη ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε (Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α). Η ενημέρωση από τα στελέχη της εταιρίας κα Δελή, κο Αυγέρη (γεωπόνος) και κο Σίμο (μηχανικός) ξεκίνησε με μια πρώτη παρουσίαση του εύρους του Προγράμματος και ακολούθησε η έκθεση των αξόνων δράσης. Τέλος αναπτύχθηκαν πιο αναλυτικά οι όροι και τοι  προϋποθέσεις του Τοπικού Προγράμματος και της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και παρουσιάστηκαν τα στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για έναν πλήρη φάκελο.

Όλα τα στοιχεία του προγράμματος μπορούν να βρεθούν στο site της Τριχωνίδα Α.Ε.

Μετά την παρουσίαση ακολούθησαν ερωτήσεις και το ενδιαφέρον των υποψήφιων επενδυτών στράφηκε περισσότερο προς τις ανακαινίσεις και επεκτάσεις τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και στην ίδρυση τουριστικών κατοικιών.

Να θυμίσουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των επενδυτικών προτάσεων (φακέλων) είναι η 16η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 (τελευταία καταγραφή εισερχομένου πρωτοκόλλου).

ΦΩΤΟ: Κανέλλος Κώστας