Δελτίο τύπου βουλευτή κου Μαργέλη

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΛΩΡΙΔΑ 300 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ

Με δελτίο τύπου στις 17/12/2010 είχαμε ενημερώσει για την δέσμευση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να τροποποιήσουν τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 168040/2010, σύμφωνα με τις οποίες απαγορευότανε η άσκηση οποιασδήποτε οικοδομικής δραστηριότητας σε ζώνη βάθους 300μ από προστατευόμενες περιοχές, σ’ όλη τη χώρα.

Σήμερα με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορούμε τους συμπολίτες μας και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πως έχει υπογραφεί η αναγκαία υπουργική απόφαση με την οποία τροποποιείται η αρχική ΚΥΑ με την διαγραφή όλων των διατάξεων (σημείο 7 του πίνακα 2, παράγραφος 6 του άρθρου 3 και περίπτωση 4 του πίνακα 3) που δημιουργούσαν το πρόβλημα στην ζώνη των 300μ από τις ανατολικές και νότιες ακτές της Λευκάδας, όλες τις ακτές του Μεγανησίου, του Καλάμου, του Καστού και κάθε άλλης προστατευόμενης περιοχής.

Για την τακτοποίηση του θέματος ο Βουλευτής δήλωσε: Νιώθω ιδιαίτερη χαρά γιατί χωρίς πολλά λόγια αλλά με γνώση και δουλειά υπερασπιστήκαμε με αποτελεσματικό τρόπο τα συμφέροντα του τόπου μας και των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ τον Κώστα Σκανδαλίδη και την Τίνα Μπιρμπίλη.

Από το Γραφείο Τύπου