Συμμετοχή σε δράσεις του Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ύστερα από τη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 22/1/2011,  και προκειμένου να προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπών,  καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκφράσουν την επιθυμία της συμμετοχής τους.

Ειδικότερα θα συγκροτηθούν καταρχήν  οι επιτροπές:

  • Τουριστικής ανάπτυξης και προβολής
  • Ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα
  • Πολιτιστικών υποδομών

Παράλληλα με απόφαση Δημάρχου θα συγκροτηθούν και Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) ή Ομάδες Δουλειάς  με αντικείμενο εξειδικευμένα θέματα όπως:

  • ΣΧΟΟΑΠ,
  • Πολεοδόμηση,
  • Βιολογικοί,
  • Στερεά απόβλητα
  • Διαχείριση Λιμανιών

Στις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου θα συμμετέχουν δημοτικοί σύμβουλοι και δημότες. Η θεσμική λειτουργία τους θα κατοχυρωθεί στον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι ΟΔΕ είναι ολιγομελείς και θα αποτελούνται από δημοτικούς συμβούλους, υπαλλήλους, και δημότες με εξειδικευμένη γνώση. Η οργάνωση  και η λειτουργία τους θα καθοριστεί με απόφαση Δημάρχου (άρ.58 Ν. 3852/10).

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τον Δήμαρχο (τηλ. 2645 361 320, Fax: 2645 361 319, e-mail: zavitsanos.stathis@1419.syzefxis.gov.gr) ή τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κο Κονιδάρη Παναγιώτη (τηλ/fax: 2645051200, e-mail: pkonid01@otenet.gr)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(Πηγή: www.meganisi.gov.gr)