Αποφάσεις 3ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3η/2011 (12/02/11)


Πριν την έναρξη του ΔΣ, ο Γραμματέας του ΔΣ ανέγνωσε τα ονόματα των μελών και διαπιστώθηκε απαρτία (11 παρόντες). Απόντες ήταν οι δ.σ. Κονιδάρης Άλκιμος και Μάντζαρης Δημήτριος.

39.Έγκριση Φύλλων Αυτόνομων Οικισμών (Φ.ΑΟ.) για την Απογραφή Κτιρίων και Πληθυσμού 2011 σύμφωνα με το Π.Δ. 168/2008.

Απόφαση: Για τις ανάγκες της Απογραφής Κτιρίων το ΔΣ εγκρίνει τα ΦΑΟ, δεδομένου ότι στον Δήμο Μεγανησίου ανήκουν οι οικισμοί Σπαρτοχώρι, Κατωμέρι, Βαθύ καθώς και ο Σκορπιός και η Σπάρτη, ενώ δεν έχει προκύψει προσάρτηση άλλου οικισμού.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

40.Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Σύνδεσμο Ύδρευσης.

Απόφαση: Δεδομένου ότι αναμένονται αλλαγές λόγω Καλλικράτη στον φορέα, το ΔΣ ορίζει ως εκπρόσωπο στον Σύνδεσμο Ύδρευσης τον κύριο Δήμαρχο, Ζαβιτσάνο Ευστάθιο, με αναπληρωτή του τον κο Αντιδήμαρχο, Κονιδάρη Αθανάσιο.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

41.Δικαστική υπόθεση του  Δήμου με τον δημότη μας  Αυγερινό Χρήστο.

Απόφαση: Απορρίφθηκε πρόταση της αντιπολίτευσης για αναβολή του θέματος, λόγω του ότι εκκρεμεί δίκη για τις 21 Φεβρουαρίου (από αναβολή από τις 19 Νοέμβρη 2010).

Το σώμα αποφάσισε να κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση (συνέχιση της διεκδίκησης με ένδικα μέσα) με την προηγούμενη σχετική απόφασή του στην δικαστική διαφορά με τον Αυγερινό Χρήστο για εδαφικό τμήμα στον οικισμό Βαθέος.

Η απόφαση ελήφθη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. (6 ψήφοι υπέρ)

Οι 5 σύμβουλοι της αντιπολίτευσης απείχαν της ψηφοφορίας, εγκαταλείποντας την αίθουσα, επικαλούμενοι πλημμελλή ενημέρωση.

42.Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόφαση: Κατατέθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ ο Κανονισμός Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και ενεκρίθη.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

43. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής και προσδιορισμός θεματικού αντικειμένου.

Εισηγούμενος το θέμα των επιτροπών συνολικά ο κος Δήμαρχος είπε:

«Ο τομέας του τουρισμού είναι αλληλένδετος με τον τομέα του πολιτισμού και του πρωτογενούς τομέα, σε ένα μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης που οραματιζόμαστε για το Νησί μας. Οι προτεινόμενες από το Δημοτικό Συμβούλιο επιτροπές, η Κοινωφελής Εταιρεία, το Πολιτιστικό Κέντρο και οι Ομάδες Δουλειάς που θα συγκροτηθούν με απόφαση Δημάρχου για τα έργα περιβάλλοντος, ουσιαστικά καλύπτουν  ολόκληρο το φάσμα του επιχειρησιακού αναπτυξιακού  σχεδίου για το Νησί μας. Όσοι εμπλέκονται στα παραπάνω θεσμοθετημένα όργανα, Επιτροπές και Ομάδες Δουλειάς, θα αποτελέσουν ένα άτυπο όργανο διαβούλευσης, που στη πρόθεσή μου είναι να το συγκαλέσω και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση του πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου. Όσοι εκφράσανε ενδιαφέρον συμμετοχής, προτείνω να συμμετέχουν στις επιτροπές. Ειδικότερα για τις συγκεκριμένες  επιτροπές, εισηγούμαι  το παρακάτω θεματικό αντικείμενο».

Απόφαση: Το ΔΣ συγκροτεί 7μελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του και δημότες ως εξής:

-Μάλαμας Σπυρίδων (δ.σ.): Πρόεδρος

-Αυγερινός Κων/νος (δ.σ.) : τ.μέλος

-Δάγλας Παναγιώτης (δ.σ.): τ.μέλος

-Ζαβιτσάνου Χρυσάφω (δημότισσα): τ.μέλος

– Σιτνίκοβα- Κονιδάρη Έλενα (δημότισσα): τ.μέλος

-Κατωπόδη Γεράσιμο (δημότη): τ.μέλος

-Βεζενές Αριστείδης (δημότης): τ.μέλος

Το αντικείμενο της επιτροπής όπως ορίστηκε με εισήγηση Δημάρχου είναι:

-Παρακολούθηση και επίβλεψη των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, με την κατάθεση των απαραίτητων προτάσεων, για την βελτίωσή τους.

-Έκδοση διαφημιστικού υλικού, και άλλες δράσεις προβολής του Νησιού μας.

-Προγράμματα επιμόρφωσης και υποστήριξης των επαγγελματιών μέσω της ΚΟΙΔΕΜ.

-Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο καταδυτικός τουρισμός, ο αγροτοτουρισμός κ.λ.π

-Μελέτη συγκεκριμένων δράσεων, για την ενίσχυση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, όπως περιηγητικό τραίνο,  δίκτυο ποδηλάτων κ.λ.π.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

44. Συγκρότηση Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα και προσδιορισμός θεματικού αντικειμένου.

Απόφαση: Το ΔΣ συγκροτεί 5μελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του και δημότες ως εξής:

-Κονιδάρης Αθανάσιος (αντιδήμαρχος): Πρόεδρος

-Λάζαρης Αριστοτέλης (δημότης): τ.μέλος

-Γαβρίλης Γεώργιος (δημότης): τ.μέλος

-Σολδάτος Φώτιος (δημότης): τ.μέλος

-Κατωπόδης Δημήτριος (δημότης): τ.μέλος

Το αντικείμενο της επιτροπής όπως ορίστηκε με εισήγηση Δημάρχου είναι:

-Επιβλέπει και εξειδικεύει την μεταφορά των ελαιοτριβείων μέσα από ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης του λαδιού.

-Αναζητά υποστηρικτικά προγράμματα, όπως το Leader, για την υποστήριξη παραγωγής εξειδικευμένων και πιστοποιημένων προϊόντων, με στόχο την διάθεσή τους στην τοπική τουριστική αγορά.

-Θέματα αλιευτικά και λειτουργίας αλιευτικών αραξοβολιών.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

45. Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτιστικών Υποδομών και προσδιορισμός θεματικού αντικειμένου.

Απόφαση: Το ΔΣ συγκροτεί 7μελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του και δημότες ως εξής:

-Καββαδά Έλλη (δ.σ.): Πρόεδρος

-Μάντζαρης Δημήτριος (δ.σ.): τ.μέλος

-Πολίτης Νικόλαος (δ.σ.): τ.μέλος

-Καββαδά Αικατερίνη (δημότης): τ.μέλος

-Κανέλλος Βασίλειος (δημότης): τ.μέλος

-Πολίτης Φ. Αντρέας (δημότης): τ.μέλος

-Ζαβιτσάνος Χαράλαμπος (δημότης): τ.μέλος

Το αντικείμενο της επιτροπής όπως ορίστηκε με εισήγηση Δημάρχου είναι:

Να καταγράψει και να προτείνει τρόπους ανάδειξης των πολιτιστικών μας πόρων.

Να ολοκληρώσει, να αναθεωρήσει ή να επιταχύνει δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ειδικότερα:

-Μουσεία, ίδρυση, λειτουργία, συλλογή υλικού.

-Ανάδειξη περιοχής Άη – Γιάννη. Ολοκλήρωση μελετών.

-Υποστήριξη ερευνών (Αρχαιοφυσική, αρχαιολογική, θαλάσσια).

-Περιπατητικό δίκτυο, ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος ( Σπήλαια, πηγάδια κ.λ.π )

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

46. Αίτηση χορήγησης προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. του Κατωπόδη Δημητρίου

Απόφαση: Απορρίφθηκε πρόταση της αντιπολίτευσης για αναβολή του θέματος.

Ο φάκελος ελέγχθηκε από τον αρμόδιο υπάλληλο και ήταν πλήρης. Το σώμα χορηγεί προέγκριση άδειας λειτουργίας στον ενδιαφερόμενο.

Η απόφαση ελήφθη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. (6 ψήφοι υπέρ)

Οι 5 σύμβουλοι της αντιπολίτευσης απείχαν της ψηφοφορίας, εγκαταλείποντας την αίθουσα, επικαλούμενοι πλημμελή ενημέρωση.

47. Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου

Απόφαση: Το ΔΣ ενέκρινε τα έξοδα κίνησης Δημάρχου (161 ευρώ) που αφορούσαν μετάβασή του και διαμονή στην Πάτρα, για ενημερωτική ημερίδα της ΚΕΔΚΕ στις 3/2/2011.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

(Πηγή: www.meganisi.gov.gr)