Θέματα Περιφερειακού Συμβουλίου (26/2/11)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας  καλούμε  σε συνεδρίαση το Σάββατο  26  Φεβρουαρίου  2011 και  ώρα  12:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού) προς λήψη  απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας  Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων  Νήσων.

Εισηγητής :ο Πρόεδρος  του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.Χ.Άνθης.

ΘΕΜΑ 2ο: Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης Π.Ι.Ν

ΘΕΜΑ 3ο: Σύσταση Επιτροπής Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού Π.Ι.Ν.

ΘΕΜΑ 4ο:Σύσταση Επιτροπής νησιωτικής συγκοινωνιακής πολιτικής και συγκοινωνιακής σύνδεση  των νησιών της Π.Ι.Ν. 

ΘΕΜΑ  5o: Ανάκληση  όλων  των  διοικητικών  πράξεων  που αφορούν  α) τη λειτουργία των  λατομείων της  περιοχής  Τρουμπέτα και  β) την αδειοδότηση  και  εγκατάσταση   αιολικού  πάρκου στο όρος  Παντοκράτορα.

Εισηγητής:η  Περιφερειακή   Σύμβουλος  κα  Α.. Λαχανιώτη

 ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός τόπου  της επόμενης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου εκτός της έδρας της Περιφέρειας.

 ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός  μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Συντονιστικό  Όργανο Πολιτικής Προστασίας  των Περιφερειακών  Ενοτήτων  Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας κ.Χρήστος Σκούρτης.

ΘΕΜΑ 8ο: Προώθηση χωροταξικού σχεδιασμού στη Π.Ι.Ν.

Εισηγητής: ο  Περιφερειακός  Σύμβουλος κ. Η. Μπεριάτος

 ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης  για συμμετοχή  της Π.Ι.Ν. – Περιφερειακή  Ενότητα Κέρκυρας σε προτάσεις του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ  Ελλάδα- Αλβανία 2007-2013.

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας  Κέρκυρας κ. Χρήστος Σκούρτης.

 ΘΕΜΑ  10o: Συστέγαση στο Διοικητήριο  Λευκάδας Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας & Δήμου  Λευκάδας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας κ. Θ. Βερύκιος.

ΘΕΜΑ 11ο: Συγγραφή  βιβλίου  τοπικής  επτανησιακής Ιστορίας.

Εισηγητής:ο Γραμματέας του Περιφερειακού  Συμβουλίου  κ. Ι. Αγαλιανός.

ΘΕΜΑ  12o : Τροποποίηση του ποσοστού  ενίσχυσης  για τις δράσεις 1.1 και 1.2  του μέτρου 123Α του  Προγράμματος « Αλέξανδρος Μπαλτατζής»2007-2013.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς & Ιθάκης  κ. Σωτήρης Κουρής.

 ΘΕΜΑ 13o : Λύση Αναπτυξιακής  Εταιρείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου Α.Ε.Ν.ΑΖ. Α.Ε.

Εισηγητής:ο  Περιφερειακός   Σύμβουλος  κ. Σπυρίδων Γκούσκος.

 ΘΕΜΑ 14o:Απόφαση –έκδοση ψηφίσματος  για την άμεση σύσταση αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης Επτανήσων, με έδρα τα Επτάνησα.

Εισηγητής:ο Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ. Γ. Καλούδης

 ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ της Π.Ι.Ν. και του Σωματείου  μη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα με την επωνυμία «ΛΕΣΧΗ Ο ΖΑΚΥΝΘΟΣ » για την εκτέλεση της πράξης  για την αποπεράτωση αίθουσας  πολλαπλών χρήσεων του Σωματείου.

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου  κ. Δ. Μυλωνάς.

ΘΕΜΑ 16ο: Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Αναπτυξιακή Εταιρεία  ΑΕΝΑΚ Α.Ε

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας  Κέρκυρας κ. Χρήστος Σκούρτης.

 ΘΕΜΑ 17ο: Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στις Αναπτυξιακές Εταιρείες  ΕΤΑΝΑΛ  Α.Ε  και ΛΙΝΤΕΡ Α.Ε.

Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας  Λευκάδας  κ. Θ.Βερύκιος

ΘΕΜΑ  18o: Τ.Ε.Ι  Ιονίων Νήσων.
Εισηγητές:οι   Περιφερειακοί   Σύμβουλοι κος Ε.Φιοραβάντες και κα Τ.Γρουζή 

 ΘΕΜΑ  19o : Αρχαιολογικές Ανασκαφές Ιθάκης.

Εισηγητής:η  Αντιπεριφερειάρχης κα Σμαραγδούλα Σαρδελή.

 ΘΕΜΑ 20o: Λήψη απόφασης για να προκηρύξει άμεσα το Υπουργείο Μεταφορών και να  επιδοτήσει τις εξής δύο γραμμές:

–  Καθημερινή πρωινή και βραδινή αεροπορική σύνδεση των νησιών μας.

–  Καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών μας.

Εισηγητής:ο  Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ. Γ. Καλούδης

 ΘΕΜΑ 21ο : Απόφαση-Ψήφισμα με το οποίο όλα τα έργα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έστω και εάν τυπικά είναι στην αρμοδιότητα της κρατικής διοίκησης, να έχουν την αποκλειστική έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Εισηγητής: ο  Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ. Γ. Καλούδης

 ΘΕΜΑ 22ο: Ψήφισμα για τη παραπλανητική και παράνομη εισβολή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου στη Κέρκυρα.

Εισηγητής:ο  Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ. Γ. Καλούδης.

 ΘΕΜΑ 23ο: Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την αναγκαιότητα επαναδραστηριοποίησης των υδροπλάνων και την άμεση ολοκλήρωση του Νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση των υδατοδρομιών και άλλες διατάξεις.

Εισηγητής:ο  Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ. Γ. Κάφυρης

 ΘΕΜΑ 24ο: Τροποποίηση άρθρου 8 της Α.Π. 7105-19/10/2010 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας & Ιθάκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Υπουργείου  Πολιτισμού  & Τουρισμού.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενοτήτας Κεφαλονιάς & Ιθάκης  κ. Σωτήρης Κουρής.

 ΘΕΜΑ 25ο: Παραχώρηση κινητής  περιουσίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας  στο  Λιμενικό  Ταμείο  Κεφαλληνίας

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενοτήτας Κεφαλονιάς & Ιθάκης  κ. Σωτήρης Κουρής.

                                                                            Ο  Πρόεδρος  Π.Σ.

                                                                       Περιφέρειας Ιονίων

                                                                          Άνθης  Χρήστος  

 

(Πηγή: www.lefkadanews.com)