Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου: 5η/2011

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

        Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση : 5η /2011

Πληρ:Μάντζαρης Πάνος

Τηλ: 2645 361 318

  Μεγανήσι: 22/02/11

                                                   Αρ. πρ.:471        

                                                              ΠΡΟΣ: Μέλη ΔΣ -Τ.Σ και ΤΟ.ΣΥ.Ν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

              Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις  27/02/11, ημέρα  Κυριακή και ώρα 19:30 στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου ( Κατωμέρι ) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου

  1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Μεγανησίου οικονομικού έτους 2011.

(εισηγητής: η Οικονομική Επιτροπή)

Οι εισηγήσεις των θεμάτων και λοιπές πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου, στις  εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                        ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

       Για την ακρίβεια

   Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

  Μάντζαρης Π. Πάνος

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Βουλευτή Λευκάδας

κ. Αντιπεριφερειάρχη

Πολιτικά κόμματα

Σύλλογος Γον. & Κ.

Σύλλογο Αλιέων