Αποφάσεις 4ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις ΔΣ: Συνεδρίαση  4η /25-2-2011


1. Θέση ΔΣ Δήμου Μεγανησίου για το σχεδιασμό από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συνενώσεων-ιδρύσεων Σχολικών Μονάδων για την Α/βαθμια και Β/βαθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2011-2012.

(εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΣ)

Απόφαση: Ο Πρόεδρος του ΔΣ κατέθεσε το παρακάτω κείμενο:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγανησίου, συμμετέχοντας στον κοινωνικό διάλογο που έχει ξεκινήσει και αφορά –μεταξύ άλλων- στον σχεδιασμό συνενώσεων σχολικών μονάδων ανά την επικράτεια, επιθυμεί να καταθέσει την άποψή του:

α) Το Μεγανήσι είναι μια αυτόνομη νησιωτική μονάδα και τα σχολεία του (ένα Νηπιαγωγείο, ένα Δημοτικό, ένα Γυμνάσιο και Λυκειακές τάξεις) δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να συγχωνευθούν μεταξύ τους.

β) Ο Δήμος Μεγανησίου (1092 κάτοικοι) στον σχεδιασμό του πλαισίου του «Καλλικράτη» παρέμεινε αυτοτελής δήμος, αφού αναγνωρίστηκε από την Κεντρική Διοίκηση η ιδιαιτερότητα του ως απομονωμένο νησί και οι ειδικές κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες που αυτή η «νησιωτικότητα» δημιουργεί.

γ) Η μεταφορά των κατοίκων (και κατ’ επέκταση των μαθητών) εκτός του Δήμου-νησιού μας, υπόκειται σε αντικειμενικές δυσκολίες που έχουν να κάνουν με τα συγκοινωνιακά, θαλάσσια μέσα μεταφοράς. Παραδειγματικά αναφέρεται ότι το συντομότερο που θα μπορούσε ένας μαθητής να φτάσει σε άλλη σχολική μονάδα του νομού θα ήταν στις 08:45 το πρωί, δηλαδή εκτός του ορίου του Σχολικού Προγράμματος.

δ) Μια πιθανή μετακίνηση σχολικών μονάδων από το νησί μας, δε θα δημιουργούσε απλά πρόβλημα μετακίνησης, αλλά θα συνέτεινε στην αφαίμαξη του ενεργού δυναμικού του τόπου μας, νέων, επαγγελματιών, εργαζόμενων γονέων, δημιουργώντας αξεπέραστα προβλήματα και στην ανάπτυξη και οικονομική πρόοδο του νησιού στο σύνολό του.

ε) Οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν στο νησί μας δεν επωμίζονται κόστη από ενοικιαστήρια ή άλλα οικονομικά βάρη. Ο Δήμος μας έχει σταθεί αρωγός σε όλες τις ανάγκες των σχολείων μας, έχοντας μάλιστα αναβαθμίσει κατά πολύ τα τελευταία χρόνια τις κτηριακές και άλλες υποδομές. Το ίδιο θα συνεχίσει να πράττει και στο μέλλον, αφού θεωρεί ότι τα σχολεία μας αποτελούν ένα από τα πιο ζωντανά κύτταρα μιας ολοένα αναπτυσσόμενης κοινωνίας.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ριζικά αντίθετο σε οποιαδήποτε λογική ή σκέψη συγχώνευσης ή κατάργησης των ήδη υπαρχόντων σχολικών μονάδων που υπόκεινται στην αρμοδιότητά του και η οποία θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού και στον μαρασμό του νησιού μας.

Η Παιδεία είναι ένα κοινωνικό αγαθό στο οποίο όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση κι αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσω μιας Δημόσιας, δωρεάν, καθολικής και υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, χωρίς αποκλεισμούς και μακριά από κάθε εμπορευματοποίηση. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγανησίου θα είναι συμμέτοχο σε κάθε προσπάθεια με αυτόν τον προσανατολισμό, που θα διασφαλίζει το εκπαιδευτικό μέλλον των παιδιών του τόπου μας.

Το σώμα ενέκρινε το κείμενο ως έχει και το υπερψήφισε.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

2. Απόφαση για την καταπολέμηση του δάκου.

(εισηγητής ο κύριος Αντιδήμαρχος)

Απόφαση: Κατόπιν της εισήγησης για την αναγκαιότητα της δακοκτονίας, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί δολωματικός ψεκασμός και συγκρότηση συνεργείων εδάφους και στους τρεις οικισμούς. Η απόφαση θα σταλεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικού Ελέγχου του νομού Λευκάδας για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

3. Τρόπος εκμετάλλευσης δημοτικού κτιρίου  στην περιοχή «Σπήλια – Ρόκα» οικισμού Σπαρτοχωρίου.

(εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος)

Πριν την έναρξη της συζήτησης η δ.σ. κα Καββαδά Αικατερίνη ζήτησε αναβολή του θέματος επικαλούμενη ελλιπή ενημέρωση για την κατάσταση και τη δυνατότητα χρήσης του κτιρίου. Το σώμα απέρριψε την πρόταση αναβολής. Οι πέντε δ.σ. της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από την αίθουσα πριν την ψηφοφορία.

Απόφαση: Το ΔΣ αποφάσισε να προχωρήσει σε εκμετάλλευση του κτιρίου μέσω ενοικίασης, με όρους που θα καθορίσει η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή.

Η απόφαση ελήφθη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, (8 ψήφοι υπέρ, ενώ οι προαναφερθέντες σύμβουλοι της αντιπολίτευσης δε συμμετείχαν στην ψηφοφορία).

4. Απόφαση για την διοργάνωση- φιλοξενία συνεδρίου  «Δικτύου Μικρών Νησιών» .

(εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος)

Απόφαση: Το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση του κου Δημάρχου για την ανάληψη διοργάνωσης-φιλοξενίας του Συνεδρίου του Δικτύου Μικρών Νησιών στις 7 και 8 Μάη στο Μεγανήσι, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες προκήρυξης της διοργάνωσης.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

5. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μεγανησίου έτους 2011

(εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος)

Απόφαση: Το ΔΣ ενέκρινε την πρόταση για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μεγανησίου για το έτος 2011.

Η απόφαση ελήφθη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (8 υπέρ, 5 κατά).

Κατά της απόφασης ψήφισαν οι πέντε δ.σ. της αντιπολίτευσης.

(ακολουθεί συνημμένο έγγραφο με το Τεχνικό Πρόγραμμα)

Σχέδιο τεχνικού προγράμματος (κάντε κλικ στο ενεργό τμήμα)

(Πηγή: www.meganisi.gov.gr)