Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου: Συνεδρίαση 6η/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

        Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση : 6η /2011

Πληρ:Μάντζαρης Πάνος

Τηλ: 2645 361 318

                                         Μεγανήσι 29 Μαρτίου 2011

                Αρ. πρ.: 865 

                                                                                                                                                                                      

   ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου

        κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

                κ.κ Προέδρους και Τοπικά Συμβούλια

            ΤΟ.ΣΥ.Ν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

              Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις  02/04/11, ημέρα  Σάββατο και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου ( Κατωμέρι ) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου

  1.       Έγκριση απογραφής περιουσίας – ισολογισμού έναρξης 01/01/2011 Δήμου Μεγανησίου.              (Εισηγητής: ο κος Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος επιτροπής απογραφής)
  2. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για έργα ΘΗΣΕΑ.

                                   (Εισηγητής: η Οικ.Υπηρεσία – Μάντζαρη  Βησσ)

3.Έγκριση ή μη οικονομικού απολογισμού έτους 2010 της ΚΟΙΔΕΜ.

4. Έγκριση κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεων 2010 της ΚΟΙΔΕΜ.

5. Έγκριση ισολογισμού 2010 της ΚΟΙΔΕΜ

                                        (Θέματα 3ο, 4ο, 5ο, Εισηγητής: η Πολίτη Βησσαρία – Πρόεδρος ΚΟΙΔΕΜ)

6. Έγκριση ή μη οικονομικού απολογισμού 2010 Πολιτιστικού Κέντρου Ταφίων

                                                                                         (Εισηγητής: ο κος Δήμαρχος – Πρόεδρος )

7. Εγκριση ή μη οικονομικού απολογισμού έτους 2010 Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.                                     (Εισηγητής: ο κος Κονιδάρης Αθανάσιος – Πρόεδρος )

8. Έγκριση ή μη προϋπολογισμού 2011 Πολιτιστικού Κέντρου Ταφίων.

                                                                                         (Εισηγητής: ο κος Δήμαρχος – Πρόεδρος )

9.Έγκριση ή μη προϋπολογισμού 2011 της ΚΟΙΔΕΜ.

10. Έγκριση ή μη διετούς προγράμματος δράσης 2011 – 12  της ΚΟΙΔΕΜ.

                                    (Θέματα 9ο, 10ο, Εισηγητής: η Πολίτη Βησσαρία – Πρόεδρος ΚΟΙΔΕΜ)

11. Αποδοχή δωρεάς μετοχών ΛΗΝΤΕΡ Α.Ε από ΤΕΔΚ Ν. Λευκάδας.

12. Αποδοχή δωρεάς μετοχών ΕΤΑΝΑΛ  από ΤΕΔΚ Ν. Λευκάδας.

13. Ορισμός εκπροσώπου στην ΕΤΑΝΑΛ

14. Ορισμός εκπροσώπου στη ΛΗΝΤΕΡ Α.Ε

                                                                                         (Εισηγητής: ο κος Δήμαρχος)

15. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής πολιτικής

προστασίας.                                             (Εισηγητής: ο κος Αντιδήμαρχος)

16. Ορισμός επιτροπής για τον καθορισμό θέσεων αγκυροβολίας και εύρυθμης λειτουργίας λιμένων.                                                         (Εισηγητής: ο κος Δήμαρχος)

17. Προέγκριση καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος της Κανέλλου

Ευαγγελούλας.

18. Προέγκριση καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος του Καλλίνικου  Φρειδερίκου.

19. Προέγκριση  άδειας λειτουργίας καντίνας στην θέση Λιμονάρι.

20. Προέγκριση άδειας λειτουργίας καντίνας στην θέση Αλμυρά.

21. Αίτηση Καββαδά Αννούλας για προέγκριση άδειας λειτουργίας καντίνας σε ιδιωτικό χώρο.                                 

22.  Αίτηση Βραγγαλά Βαλεντίνας για προέγκριση άδειας για πώληση

ψημένου καλαμποκιού.

(Θέματα 15ο, 16ο 17ο,  18ο, 19ο, 20ο , Εισηγητής: η Υπηρεσία – Μάντζαρης Πάνος)

 23. Χορήγηση αδειών ενοικίασης κοινοχρήστων χώρων έτους 2011.

                                                                                                (Εισηγητής: ο κος Αντιδήμαρχος)

24. Παραχώρηση λωρίδας εδάφους σε κοινή χρήση, του Κατωπόδη

Κωνσταντίνου του Χρήστου.

25.  Παραχώρηση λωρίδας εδάφους σε κοινή χρήση, του Κόκα Τζεζίμ.

26. Αίτηση χαρακτηρισμού μονοπατιού προϋφισταμένου  του 1923, της

Αργυρού Αναστασίας.

27. Αίτηση χαρακτηρισμού δρόμου δουλείας του Κατωπόδη Παναγιώτη του

Σπυρίδωνος.   

28. Αίτηση Σπύρου Αθανασίου για επέκταση δικτύου ύδρευσης θέση «κλωντήρι»

                               (Θέματα 22ο, 23ο, 24ο ,25ο,26ο,  Εισηγητής: η Τεχν. Υπηρεσία – Μπούρα Βασ)

29. Τρόπος εκτέλεσης έργων Τεχνικού Προγράμματος.

(Εισηγητής: ο κος Δήμαρχος)

30.  Παρουσίαση τοπογραφικού διαγράμματος για επανακαθορισμό αιγιαλού – παραλίας οικισμού Βαθέος.              (Εισηγητής: η Τεχν. Υπηρεσία – Ζαβιτσάνος Δημ)

31. Έξοδα μετακίνησης Δήμαρχου.     (Εισηγητής: η Οικ.Υπηρεσία – Μάντζαρη  Βησσ.)

Οι εισηγήσεις των θεμάτων και λοιπές πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου, στις  εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Για την ακρίβεια

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

Μάντζαρης Π. Πάνος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Βουλευτή Λευκάδας

κ. Αντιπεριφερειάρχη

Πολιτικά κόμματα

Σύλλογος Γον. & Κ.

Σύλλογο Αλιέων

ΜΜΕ

(Πηγή: www.meganisi.gov.gr)