Αποφάσεις 7ης Συνεδρίαση Δημοτικου Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

7η Συνεδρίαση, 30-04-11

Προ ημερήσιας διάταξης ο Δήμαρχος απάντησε σε ερωτήσεις-αιτήσεις των κυρίων Καββαδά Ζώη και Σολδάτου Βασιλείου για προσωπικά τους θέματα. Απάντησε επίσης επί θέματος καταγγελίας σε κατάστημα (ερώτηση της κυρίας Καββαδά Αικατερίνης), καθώς και στο θέμα των αγροτικών ιατρών που κάνουν την τρίμηνη θητεία τους στο νοσοκομείο (ερώτηση του κου Αυγερινού Κων/νου). Τοποθετήθηκε επίσης σε παρέμβαση του κυρίου Μάντζαρη Αναστασίου εκπροσώπου της «Κίνησης Ενεργών Πολιτών Μεγανησίου» για το λιμάνι Βαθέος. Προ ημερήσιας διάταξης ακόμα το ΔΣ προέκρινε και ψήφισε (κατά πλειοψηφία, 7-5) αναπλήρωση  μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση ή μη οικονομικού απολογισμού α΄ τριμήνου  2011. (Εισηγητής: η Οικ.Επιτροπή)

Ο οικονομικός απολογισμός του α’ τριμήνου παρουσιάστηκε, όπως είχε υπερψηφιστεί από την Οικονομική Επιτροπή. Το δημοτικό συμβούλιο τον ενέκρινε.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

2. Απαλλοτρίωση (τελική φάση) στη θέση Βαλαριώ.

(Εισηγητής Τεχνική Υπηρεσία)

Η τελική φάση της εν λόγω απαλλοτρίωσης ενεκρίθη από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

3. Διάθεση πίστωσης 38.889,33 ευρώ από λειτουργικές δαπάνες, σε δαπάνες επενδύσεων (Εισηγητής: η Οικ.Υπηρεσία)

Το θέμα αφορούσε την μεταφορά οφειλόμενου στο Δήμο ποσού και τη διάθεσή του σε δαπάνες επενδύσεων. Το δ.σ. ενέκρινε την αποδοχή και διάθεση του.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγητής: ο κος Δήμαρχος)

Η τροποποίηση αφορούσε το διαχωρισμό έργου του τεχνικού προγράμματος (επισκευή υποθαλάσσιου αγωγού) σε δύο άλλα, ένα για εργασίες και ένα για τις προμήθειες υλικών, με το ίδιο συνολικό προϋπολογισμό, ώστε να διευκολυνθεί η εκτέλεση του απαραίτητου έργου. Το δ.σ. ενέκρινε την τροποποίηση.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

5. Αίτηση Κατωπόδη Βησσαρίωνα για λογαριασμό ύδρευσης.

(Εισηγητής ο κος Αντιδήμαρχος)

Ο εισηγητής ζήτησε να μην γίνει δεκτή η αίτηση του δημότη για διαγραφή χρεών του προς τον Δήμο από λογαριασμούς ύδρευσης παρελθόντων ετών, δεδομένου ότι δεν μπορούσε η ισχυριζόμενη αποπληρωμή τους να στοιχειοθετηθεί με την προσκόμιση αποδείξεων ή άλλων παραστατικών. Επιπρόσθετα αυτό θα δημιουργούσε κακό προηγούμενο. Η κα Καββαδά Αικατερίνη εκ μέρους της αντιπολίτευσης επικαλέστηκε πιθανή ευθύνη της υπαλλήλου της Εφορίας που ήταν παλιότερα υπεύθυνη για τις πληρωμές και ζήτησε να γίνει αποδεκτή η αίτηση. Σε παρέμβασή του ο Δήμαρχος διευκρίνισε ότι μετά τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών, και ανεξάρτητα από την ουσία του θέματος, αυτά τα ποσά έχουν καταγραφή ως έσοδα του Δήμου, με υποχρέωση είσπραξης.

Το δ.σ. υπερψήφισε την εισήγηση του Αντιδημάρχου. Κατά ψήφισαν οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.

Η απόφαση ελήφθη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (7 υπέρ- 5 κατά).

6. Αίτηση Δάγλας Ασήμως για διακανονισμό οφειλών  ύδρευσης.

(Εισηγητής ο κος Αντιδήμαρχος)

Ο εισηγητής ζήτησε να διακανονισθούν οι οφειλές δύο λογαριασμών ύδρευσης σε ισόποσες δόσεις (5 για τον έναν λογαριασμό και 2 για τον δεύτερο). Το δ.σ. ενέκρινε την εισήγηση.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

7. Αίτηση Πολίτη Ελένης για λογαριασμό ύδρευσης.

(Εισηγητής ο κος Αντιδήμαρχος)

Το θέμα ήταν παρόμοιο με το υπ’ αριθμόν 5 και, τόσο η εισήγηση, όσο και η τοποθέτηση της αντιπολίτευσης ήταν ανάλογες. Το δ.σ. υπερψήφισε την εισήγηση του Αντιδημάρχου. Κατά ψήφισαν οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.

Η απόφαση ελήφθη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (7 υπέρ- 5 κατά).

8. Αίτηση Πολίτη Ιωάννη για λογαριασμό ύδρευσης.

(Εισηγητής: ο κος Αντιδήμαρχος)

Ο εισηγητής, επικαλούμενος την έκθεση της Υπηρεσίας Ύδρευσης, ότι δηλαδή η ζημιά που είχε υποστεί ο αγωγός ήταν έξω από το ρολόι ύδρευσης του αιτούντα και άρα δεν υπάρχει ευθύνη του Δήμου για τον αυξημένο λογαριασμό, ζήτησε την απόρριψή της. Το δ.σ. υπερψήφισε την εισήγηση.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

9. Αίτηση Φερεντίνου Πανογιώργου και άλλων δημοτών  για χαρακτηρισμό δρόμου ως κύριου δημοτικού.

(Εισηγητής: ο κος Δήμαρχος)

Ο εισηγητής παραχώρησε τον λόγο στον κο Φερεντίνο Πανογιώργο, εκπρόσωπο των ενδιαφερομένων για το χαρακτηρισμό του δρόμου. Αυτός εξήγησε τους λόγους για τους οποίους θεωρούσε ότι το δ.σ. έπρεπε να συναινέσει (συνέχιση χαρακτηρισμού του δρόμου από το σημείο που είχε σταματήσει στη Ρόκα, ανάπτυξη περιοχής περιφερειακού Σπαρτοχωρίου κτλ). Ο δ.σ. της αντιπολίτευσης κος Αργύρης Γεώργιος τοποθετήθηκε αρνητικά, λέγοντας ότι με την ίδια λογική θα έπρεπε κι άλλοι δρόμοι να χαρακτηριστούν ως κύριοι δημοτικοί και ότι μια τέτοια απόφαση θα αδικούσε όσους δεν είχαν πρόσοψη στον κύριο δρόμο. Ο κος Δήμαρχος αντιπρότεινε μια ενδιάμεση λύση: την αναβολή του θέματος, τη συζήτηση με τους μελετητές του ΣΧΟΑΠ, εντός της εβδομάδας για την αναζήτηση λύσης συνολικής παρέμβασης στον χώρο (πχ με δημιουργία κάποιου ΠΕΡΠΟ), που θα διασφάλιζε και την αξιοποίησή του και την ευρύτερη και δικαιότερη αντιμετώπιση των ιδιοκτητών. Ο κος Φερεντίνος δευτερολόγησε λέγοντας ότι τα δύο πράγματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και θα έπρεπε να ληφθεί η απόφαση άμεσα. Ο Δήμαρχος αναγνώρισε το δίκαιο και των δύο απόψεων και δεσμεύτηκε να επαναφέρει το θέμα στο Δ.Σ. εντός ενάμιση μήνα αν δεν εξευρεθεί πληρέστερη λύση. Το δ.σ. συμφώνησε να αναβάλει το θέμα.

Δεν ελήφθη απόφαση.

10.Αίτηση Καραγιάννης Βασιλικής για  πραγματοποίηση κοινωνικής εκδήλωσης σε κοινόχρηστο χώρο.    

(Εισηγητής: ο κος Αντιδήμαρχος)

Ο εισηγητής πρότεινε να συμφωνήσει το Δ.Σ. στην παραχώρηση της παραλίας στο Φανάρι για την τέλεση της δεξίωσης του γάμου της αιτούσας, με την προϋπόθεση ότι ο χώρος θα αποκατασταθεί έως το πρωί, ως προς την ευταξία και την καθαριότητα. Το δ.σ. ενέκρινε την εισήγηση.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

11. Αγορά ακινήτου για εγκατάσταση βιολογικού.

(Εισηγητής: ο κος Δήμαρχος)

Ο εισηγητής παρουσίασε το χώρο και το μίσθωμα του ακινήτου στην τοποθεσία «Νικολή» του οικισμού Κατωμερίου. Η αντιπολίτευση μέσω της κυρίας Καββαδά εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις ως προς την καταλληλότητα των μονάδων compact και ως προς τη σχετικά κοντινή απόσταση στο παλιό πηγάδι Καραμαντάνη. Ο κος Μάντζαρης Αναστάσιος εκ μέρους της «Κίνησης Ενεργών Πολιτών» παρενέβη για να τονίσει την αναγκαιότητα ύπαρξης ειδικού τεχνικού/μηχανικού που θα υποστηρίξει τους βιολογικούς, την διευκρίνιση ως προς την όχληση της μονάδας και τον τύπο της. Ο κος Δήμαρχος συμφώνησε και δήλωσε ότι θα γίνει μεγάλη και ανοιχτή κουβέντα για όλα αυτά τα θέματα. Το δ.σ. υπερψήφισε την αγορά του ακινήτου.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

Στην ψηφοφορία δεν συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΔΣ, λόγω κωλύματος.

12. Έπικαιροποίηση κανονιστικής απόφασης χρήσης κοινοχρήστων χώρων

(Εισηγητής: ο κος Αντιδήμαρχος)

Ο εισηγητής ανέπτυξε τις κανονιστικές αποφάσεις και ιδιαίτερα κάποιες νέες προσθήκες και τόνισε τη βούληση να εφαρμοστούν απαρέγκλιτα. Το δ.σ. υπερψήφισε την κανονιστική απόφαση.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

13. Έπικαιροποίηση κανονιστικής απόφασης για την ύδρευση.

(Εισηγητής: ο κος Αντιδήμαρχος)

Ο εισηγητής ανέπτυξε τις κανονιστικές αποφάσεις και ιδιαίτερα κάποιες νέες προσθήκες και τόνισε τη βούληση να εφαρμοστούν απαρέγκλιτα. Το δ.σ. υπερψήφισε την κανονιστική απόφαση.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

14. Έγκριση ή μη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μεγανησίου.

(Εισηγητής: ο κος Δήμαρχος )

Ο κος Δήμαρχος παρουσίασε διεξοδικά τις θέσεις που προβλέπει ο Οργανισμός και φτάνουν στον αριθμό των 29 μόνιμων υπαλλήλων. Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι αυτές είναι οι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του Δήμου, αλλά και την ανησυχία του ότι δεδομένης της οικονομικής κατάστασης της χώρας αυτές πολύ δύσκολα θα καλυφθούν. Το δ.σ. ενέκρινε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

15. Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πλαισίου, μεταξύ του Δήμου, του Ελληνικού Δημοσίου (εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας) και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή θυγατρική αυτής για την εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία συστημάτων παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος και συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων και εξουσιοδότηση υπογραφής. (Εισηγητής: ο κος Δήμαρχος  )

Ο κος Δήμαρχος αναλύοντας τις συνθήκες υδροδότησης του νησιού, παραδεχόμενος ότι το Μεγανήσι δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα υδροδότησης και επικαλούμενος την πιθανή υπογραφή σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με την ΕΥΔΑΠ Νήσων ΑΕ., πρότεινε να αποφασίσει το ΔΣ μια μη δεσμευτική συζήτηση με την Εταιρεία, ώστε να εξεταστεί κυρίως η διασφάλιση της επάρκειας των υδάτων, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ακολούθησε μακρά συζήτηση στην οποία οι δ.σ. (κατά σειρά ομιλίας: κα Καββαδά Αικατερίνη, κος Κονιδάρης Αθανάσιος, κος Μάντζαρης Τάκης, κος Φερεντίνος Θωμάς και κος Κονιδάρης Παναγιώτης) ανέπτυξαν τον προβληματισμό και την αντίθεσή τους (πλην του κου Φερεντίνου) για μια σειρά λόγων. Ο εισηγητής αποδέχθηκε και σεβάστηκε τις διαφωνίες και τις αντιθέσεις, και θεωρώντας ότι καλώς άνοιξε μια δημόσια συζήτηση για το πολύ σημαντικό ζήτημα της ύδρευσης (γι’ αυτό είχε όπως δήλωσε ενημερώσει πολλές μέρες πριν όλους τους συμβούλους, εκθέτοντάς τους ταυτόχρονα και τις διαφορετικές από τη δική του απόψεις) , ζήτησε να μην τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία, και αν και εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα σε βάθος χρόνου, να ξανασυζητηθούν σε μελλοντικό Δ.Σ.

Δεν ελήφθη καμία απόφαση.

(Πηγή: www.meganisi.gov.gr)

[Σημ. Συντακτικής επιτροπής ΜΤ: Δημοσιεύσαμε ήδη τις κανονιστικές αποφάσεις για την ύδρευση και τους κοινόχρηστους χώρους (θέματα 12 κ’ 13). Ο Οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας (θέμα 14)  εδώ (συνοπτικά) κι εδώ (αναλυτικά) ]