Παλιά απογραφικά στοιχεία Μεγανησίου

Ο Αποστόλης Γατής μας έστειλε αποσπάσματα από παλιά αρχεία όπου φαίνεται ο πληθυσμός του Μεγανησίου κατά το τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι αυτά που φαίνονται παρακάτω:

Σύμφωνα με τα αρχεία ο πληθυσμός διαμορφώνεται ως εξής:

1879: Δήμος Ταφίων 1095 (588 άντρες-507 γυναίκες).

1889: Δήμος Ταφίων 1104 (541 άντρες-563 γυναίκες ή 604 Βαθύ και Κατωμέρι-500 Σπαρτοχώρι).

1896: Δήμος Ταφίων 1460 (736 άντρες-724 γυναίκες ή 747 Κατωμέρι-30 Βαθύ-666 Σπαρτοχώρι-9 Μαδουρή-8 Σκορπιός).

1920: Κοινότητες Μεγανησίου 1657 (752 άντρες-905 γυναίκες ή 897 Κατωμέρι κ’ Βαθύ- 760 Σπαρτοχώρι- 7 Σκορπιός- 6 Σπάρτη).

Να συμπληρώσουμε κι εμείς κάποια σχετικά στοιχεία σε αυτά του Αποστόλη. Σύμφωνα με άλλες πηγές ο πληθυσμός του 1920 προσμετρήθηκε σε 1644 άτομα, προφανώς μην υπολογίζοντας τους διαμένοντες στον Σκορπιό και στην Σπάρτη, που ανήκαν στην διοικητική περιφέρεια του Μεγανησίου. Η μεγάλη απόκλιση που παρατηρείται σε αυτή την απογραφή ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες οφείλεται στο πρώτο Μεγανησιώτικο κύμα μετανάστευσης, κυρίως προς την Αμερική, στις αρχές του αιώνα. Φυσικά αυτό αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από νέους άντρες (κάπου 210 άτομα). Στη συνέχεια υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία απογραφικά και συγκεκριμένα:

1928: Κάτοικοι 1650

1940: Κάτοικοι 2054

Μια μείωση ξεκινάει τη δεκαετία του ’50, πάλι λόγω της μετανάστευσης. Τα τελευταία στοιχεία δίνουν:

1991: Κάτοικοι 1084

2001: Κάτοικοι 1092