Σε δημόσια διαβούλευση η πρόσκληση για έρευνες στο Ιόνιο

Στο opengov.gr βρίσκεται το προσχέδιο της διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια σεισμικών ερευνών, μη αποκλειστικής χρήσης στην ευρύτερη περιοχή του Ιόνιου Πελάγους, της Δυτικής Ελλάδας και της νότιας Κρήτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, η διαδικασία αφορά στην απόκτηση δεδομένων μη αποκλειστικού χαρακτήρα από διεθνείς γεωφυσικές εταιρείες οι οποίες θα αναλάβουν το κόστος των ερευνών. 

Το σύνολο των τεχνικών και επιστημονικών αποτελεσμάτων θα παραδοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο ενώ οι εταιρείες για ορισμένο χρόνο, διατηρούν το δικαίωμα διάθεσης τους σε διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες σχεδιάζουν να επενδύσουν για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. 
 
Η πρόσκληση συνοδεύεται από χάρτη, που περιλαμβάνει τη θαλάσσια περιοχή από βόρεια – βορειοδυτικά της Κέρκυρας, το Ιόνιο πέλαγος και τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Όπως γνωστοποιήθηκε, τα όρια της θαλάσσιας περιοχής του Ιονίου και της Νότιας Κρήτης καθορίστηκαν με βάση την αρχή της «μέσης γραμμής / γραμμής ίσης αποστάσεως μεταξύ όλων των εδαφών των εμπλεκομένων χωρών».
 
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 17 Ιουνίου. 
Ο χάρτης μελετών: