Αποφάσεις 9ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις 9ης Συνεδριασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγανησίου, 26ης Ιουνίου και λόγω αναβολής, 5ης Ιουλίου 2011

Κατεβάστε τις αποφάσεις της Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε σε 2 συνεδριάσεις λόγω διακοπής της πρώτης από ακραία συμπεριφορά πολιτών, στην Ιστοσελίδα του Δήμου Μεγανησίου