1040 Μεγανησιώτες, δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της απογραφής

Δημοσιεύτηκαν τα πρώτα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού και κατοικιών. Σύμφωνα με αυτά (και με κάθε επιφύλαξη μέχρι την τελική επεξεργασία τους) ο πληθυσμός του Μεγανησίου ανέρχεται στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2001, όπως ήταν και το αναμενόμενο. Συγκεκριμένα μετρήθηκαν 1040 κάτοικοι (520 άνδρες και 520 γυναίκες) και η πυκνότητα του μόνιμου πληθυσμού ανά τετρ. χιλιόμετρο είναι 46,52. Ο Δήμος Λευκάδας εμφανίζει πληθυσμό 22710 άτομα με πυκνότητα 68,08. Η Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων συγκεντρώνει 206.470 άτομα. Ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε  πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 10.787.690 κατοίκους, με τις γυναίκες να διατηρούν το προβάδισμα ( 5.484.000 έναντι 5.303.690 ανδρών).

Περισσότερα στοιχεία στο site της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εδώ

Το δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ:

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή ΠληθυσμούΚατοικιών 2011 κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως και 24 Μαΐου 2011 και ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό (1) της Χώρας. Στο σύνολο της Χώρας απεγράφησαν 10.787.690 μόνιμοι κάτοικοι, εκ των οποίων 5.303.690 άρρενες (49,2%) και 5.484.000 θήλεις (50,8%). Τα προσωρινά αποτελέσματα κατά Δήμο (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα 1.Τα ανωτέρω προσωρινά στοιχεία προέρχονται από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του αριθμού των ατόμων που απεγράφησαν στις 94 Εποπτείες της Χώρας και όχι από επεξεργασία των ατομικών ερωτηματολογίων, η οποία θα ακολουθήσει. Για το λόγο αυτό, τα στοιχεία χαρακτηρίζονται ως προσωρινά και ενδέχεται να αποκλίνουν από τα οριστικά. Τα οριστικά αποτελέσματα για το Μόνιμο Πληθυσμό, σε επίπεδο οικισμού, θα είναι διαθέσιμα το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Αναλυτικά αποτελέσματα για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού θα γίνονται διαθέσιμα σταδιακά , από το τέλος του 2012 και εντός του 2013, μετά την επεξεργασία των ατομικών ερωτηματολογίων (38.000.000 σελίδες), η οποία περιλαμβάνει την οπτική ανάγνωση, την κωδικογράφηση και τους πάσης φύσεως ελέγχους ποιότητας.Για να εκτιμηθεί η πληρότητα και η ποιότητα της πληροφορίας που συλλέχθηκε με την Απογραφή, η ΕΛΣΤΑΤ αυτή τη φορά διενήργησε Έρευνα Κάλυψης της Απογραφής. Χρησιμοποιήθηκε ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα 20.000 νοικοκυριών από όλη τη Χώρα , προκειμένου να ελεγχθούν τα στοιχεία της Απογραφής και σε χαμηλό διοικητικό επίπεδο (Δήμο «Καλλικράτη»). Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Κάλυψης με αυτά της Απογραφής θα γίνει μέσα στο 2012,μετά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων και των δύο στατιστικών εργασιών.

(1)

Μόνιμος Πληθυσμός: το σύνολο των ατόμων που έχουν ζήσει συνεχώς στον τόπο συνήθους διαμονής τους για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών πριν την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής ή έφθασαν στον τόπο συνήθους διαμονής τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία αναφοράς με την πρόθεση να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον 1 χρόνο.

Τηρώντας τον Κανονισμό 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η Απογραφή του 2011 εστίασε στην καταγραφή του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σε αντίθεση με τις προηγούμενες Απογραφές , οι οποίες είχαν σκοπό τη καταγραφή του de facto πληθυσμού (δηλαδή των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα στον τόπο Απογραφής). Γενικότερα, η μεθοδολογία της Απογραφής του 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή προηγούμενων Απογραφών, όπως στη διάρκεια της Απογραφής, στην απογραφή ατόμων στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους κλπ. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 και αυτά προηγούμενων Απογραφών δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα

Από τα προσωρινά αποτελέσματα προκύπτει ότι οι πέντε Δήμοι με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα (μόνιμοι κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) είναι οι Δήμοι Καλλιθέας (21.067,6), Ν. Σμύρνης (20.740,6), Αθηναίων (16.830,4), Θεσσαλονίκης (16.703,3) και Νέας Ιωνίας (15.109,7). Ακόμη, οι πέντε Δήμοι με τη μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα είναι οι Δήμοι Πρεσπών (3,05), Ζαγορίου (3,78), Παρανεστίου (3,85), Σφακίων (4,11) και Νεστορίου (4,27) (πίνακας 1).

Στο τέλος του Δελτίου Τύπου παρατίθεται γράφημα με την ποσοστιαία κατανομή των προσωρινών αποτελεσμάτων του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σύμφωνα με την Απογραφή 2011 κατά περιφέρεια, και πίνακες στους οποίους παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή κατά φύλο για κάθε περιφέρεια της Χώρας (πίνακας 2), καθώς και οι δέκα Δήμοι με το υψηλότερο ποσοστό θηλέων (πίνακας 3) και αρρένων (πίνακας 4).

Η ΕΛΣΤΑΤ ευχαριστεί θερμά τους κατοίκους της Χώρας αλλά και όλους τους εθνικούς και τοπικούς φορείς οι οποίοι συνέβαλαν με κάθε τρόπο στην επιτυχή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών 2011.

 

(Πηγή: www.statistics.gr)