Μετατάξεις και αποσπάσεις στους καλλικρατικούς δήμους

Μετατάξεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις στους 325 καλλικρατικούς δήμους, από τον Σεπτέμβρη, ανήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών Χάρης Καστανίδης, σε μια προσπάθεια σωστότερης κατανομής του πλήθους των 80.000 δημοτικών υπαλλήλων και κυρίως εξοικονόμησης πόρων για τους χρεωμένους δήμους.

Η ατζέντα περιλαμβάνει ακόμα και μετακίνηση από ένα δήμο σε άλλο της ίδιας περιφέρειας Ο κ. Καστανίδης αποκάλυψε χθες ότι η ατζέντα της εξυγίανσης στους δήμους περιλαμβάνει και την «ενδοδημοτική μετακίνηση» υπαλλήλων από ένα δήμο σε άλλον ή και σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία εργάζονται. Ο υπουργός Εσωτερικών δεν φάνηκε πάντως να θέλει να αιφνιδιάσει το προσωπικό των δήμων, καθώς υπογράμμισε ότι καταρχήν οι μετατάξεις θα γίνουν σε συνεννόηση τόσο με την ΚΕΔΚΕ όσο και με την ΠΟΕ-ΟΤΑ (Ομοσπονδία Εργαζομένων στους ΟΤΑ).

Την αντίθεσή του πάντως σε αυτούς τους σχεδιασμούς εξέφρασε στην «Ε» ο πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ Θέμης Μπαλασόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε ότι σε αυτό το μεταβατικό στάδιο του «Καλλικράτη» όπου δεν έχουν μεταφερθεί ακόμα 200 και πλέον αρμοδιότητες, οποιαδήποτε σπουδή για την κατανομή του προσωπικού μπορεί να εξυπηρετεί άλλους σκοπούς.

Το ζητούμενο είναι η οικονομική εξυγίανση των δήμων, ορισμένοι από τους οποίους (80 τον αριθμό) έχουν εγγράψει νέα δάνεια για να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους. Από αυτούς:

* 13 δήμοι έχουν δάνεια άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

* 28 δήμοι δάνεια ύψους 4 έως 10 εκατ. ευρώ.

* 40 δήμοι δάνεια ύψους 1 έως 4 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασαν ο υπουργός και ο υφυπουργός Εσωτερικών Χάρης Καστανίδης και Πάρις Κουκουλόπουλος αντίστοιχα, ο συνολικός δανεισμός των δήμων (άληκτα κεφάλαια) ανέρχεται στο ποσό των 1.900 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1.100 εκατ. ευρώ είναι υποχρεώσεις προ το Ταμείο Παρακαταθηκών και τα 800 εκατ. ευρώ είναι δάνεια προς ιδιωτικές τράπεζες (εσωτερικού και εξωτερικού).

Σ’ αυτά τα ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια Δημοτικών Επιχειρήσεων, Υδρευσης και Αποχέτευσης κυρίως, που ανέρχονται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ. Ο δανεισμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης που αφορά δάνεια που είχαν συνάψει οι πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ανέρχεται στο ποσό των 110 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις των δήμων προς τρίτους ανέρχονται σε 1.300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε 800 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης, Ελληνικό Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία κ.λπ., είναι 87 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40 εκατ. ευρώ είναι ληξιπρόθεσμες.

Ταυτόχρονα με την οικονομική αδυναμία να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους οι δήμοι εμφανίζουν και αδυναμία να εισπράξουν τα έσοδά τους. Οι συνολικές απαιτήσεις τους ανέρχονται στο ποσό των 1.650 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1.400 εκατ. ευρώ οφείλονται σε μη εισπραχθέντες φόρους, τέλη και δικαιώματα και επιβληθέντα πρόστιμα.

Πακέτο μέτρων

Το υπουργείο Εσωτερικών, όπως είπε ο κ. Καστανίδης, αναγνωρίζοντας ότι το θέμα της εξυγίανσης των δήμων είναι μείζον οικονομικό και κοινωνικό θέμα και ότι είναι επείγουσα η ανάγκη υποστήριξης των δήμων, αποφάσισε, δίνοντας ρόλο-κλειδί στο Ταμείο Παρακαταθηκών, να δρομολογήσει άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα που θα ανακουφίσουν τους χρεωμένους δήμους.

Το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει:

* Εξατομικευμένα προγράμματα εξυγίανσης για κάθε δήμο, με την τεχνική υποστήριξη του Ταμείου Παρακαταθηκών, που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

* Μείωση του μισθολογικού κόστους των δήμων με μετατάξεις υπαλλήλων σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και ΟΤΑ.

* Οι δήμοι θα μπορούν να ζητήσουν επιμήκυνση της περιόδου για την αποπληρωμή των δανείων που έχουν συνάψει με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε με ιδιωτικές τράπεζες.

* Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής μέχρι και 25 έτη και μείωση του επιτοκίου από 11,5%, που είναι σήμερα το κυμαινόμενο σε περίπου 5,9%. Με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση οι δήμοι θα εξασφαλίσουν μείωση της ετήσιας δόσης κατά 50%, γεγονός που απελευθερώνει πόρους για εξόφληση χρεών και λειτουργικές ανάγκες.

* Προωθείται συμφωνία με το υπουργείο Οικονομικών που θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών των ΟΤΑ προς το κράτος με οφειλόμενα ποσά του κράτους προς τους δήμους.

* Επιδιώκεται να χορηγηθούν χαμηλότοκα δάνεια στους ΟΤΑ για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς τρίτους (προμηθευτές).

Η χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης θα πραγματοποιηθεί από το «Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης», η χρηματοδότηση του οποίου επιδιώκεται να καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και όχι από τους ΚΑΠ.

Οι ΟΤΑ θα εντάσσονται στο πρόγραμμα εξυγίανσης είτε υποχρεωτικά είτε εθελοντικά, με τη βασική υποχρέωση να μειώσουν τις δαπάνες και να αυξήσουν τα έσοδά τους. Στην κατεύθυνση αυτή επιμέρους υποχρεώσεις είναι το πάγωμα σε εκδηλώσεις ή δημόσιες σχέσεις και περιορισμούς προσλήψεων. *

(Πηγή: www.enet.gr)