Εντάξεις νέων έργων στο ΕΣΠΑ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ι. Ν.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Εντάξεις νέων έργων στο ΕΣΠΑ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

   Εντάξεις νέων έργων, προεγκρίσεις δημοπράτησης και προεγκρίσεις υπογραφής σύμβασης έργων, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007-2013, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου.

 

Οι εντάξεις αφορούν τη χρονική περίοδο από 1ης Ιουλίου (που πέρασε στην αρμοδιότητα της Αιρετής Περιφέρειας το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ) και μέχρι σήμερα.

Σε δηλώσεις που έκανε ο Περιφερειάρχης, αναφέρθηκε στην καθημερινή συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας, προκειμένου να «ξεκαθαρίσει το τοπίο» του Προγράμματος που, όπως τόνισε ο κ. Σπύρου, είναι ακόμη ανοιχτό για νέες εντάξεις έργων, ενώ, αναφερόμενος σε απεντάξεις έργων που έχουν «βαλτώσει», είπε ότι σύντομα θα πρέπει να αποφασιστεί ποια έργα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν.

«Αυτή τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης, «υπάρχει το ποσό των 178 εκ. ευρώ περίπου που είναι δεσμευμένο με έργα που πρέπει να ωριμάσουν και να ολοκληρωθούν».

 

Μάλιστα, ενόψει της προσεχούς συνάντησης που θα έχει με τον Επίτροπο της Ε.Ε. Johannes Hahn, προετοιμάζεται κατάλληλα προκειμένου να αναφέρει δυσκολίες και προβληματισμούς σε σχέση με την εξέλιξη του προγράμματος και τις αλλαγές που έχουν γίνει με τη μείωση της εθνικής συμμετοχής στο ΕΣΠΑ.

Το θέμα αυτό, εξάλλου, θ’ απασχολήσει και τη Δ.Ε. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας,

που θα συνεδριάσει την προσεχή Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, για να γίνει συνολική προετοιμασία και ενιαία τοποθέτηση στον Ευρωπαίο Επίτροπο συνάμα με τις επιμέρους παρατηρήσεις των 13 περιφερειαρχών.

 

Σημείωση: Αποστέλλεται συνημμένος ο πίνακας με τις λίστες των έργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

ENTAΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ  01/07/2011ΜΕΧΡΙ 02/09/2011
Προμήθεια και εγκατάσταση Αξονικού τομογράφου 16 τομών στο Γεν. Νοσοκομείο Αργοστολίου, προυπολογισμού 350.000,00€ Αποφαση ένταξης 22/7/2011
Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών σχολείων Ιονίων Νήσων, προυπολογισμού 2.221.155,11€ Απόφαση ένταξης 26/7/2011
Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων (Κεφαλονιά), προυπολογισμού 900.000,00€ Απόφαση ένταξης 28/7/2011
Εξοπλισμός Υπηρεσιών Τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο Ιονίων Νήσων, προυπολογισμού 1.899.700€ Απόφαση ένταξης 5/8/2011
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΌ 01/07/2011ΜΕΧΡΙ 02/09/2011
Αίτημα για χορήγηση σύμφωνης γνώμης για τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων κατά τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίνων Νήσων στη διοργάνωση σεμιναρίων διαθνούς συμπαραγωγής ντοκιμαντέρ από το «Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ» , προϋπολογισμού 12.000 Ευρώ με ΦΠΑ Διατύπωση σύμφωνης γνώμης με Α.Π 1284/08-07-2011
Αίτημα για προέγκριση δημοπράτησης του 2ου υποέργου της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ», προϋπολογισμού 394.000 Ευρώ με ΦΠΑ Διατύπωση σύμφωνης γνώμης (υπό προυποθέσεις) με Α.Π 1179/18-07-2011
Αίτημα για προέγκριση τευχών δημοπράτησης του 1ου υποέργου της πράξης » Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας», προϋπολογισμού 120.000 με ΦΠΑ Διατύπωση σύμφωνης γνώμης με Α.Π 1291/26-07-2011
Σύμφωνη γνώμη για τη διαδικασία Διενέργειας Πρόχειρου Μειδοτικου Διαγωνισμού για την υποστήριξη και οργάνωση της παρουσίαςτης Π.Ι.Ν στις εκθέσεις εξωτερικού και εσωτερικού το Β εξάμηνο 2011, προϋπολογισμού 42.000 Ευρώ με ΦΠΑ Διατύπωση σύμφωνης γνώμης με Α.Π 1408/02-08-2011
Αίτημα για προέγκριση τευχών δημοπράτησης του υποέργου » ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ», της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ» προϋπολογισμού 285.000 με ΦΠΑ Διατύπωση σύμφωνης γνώμης με Α.Π 1178/02-09-2011
Αίτημα για προέγκριση τευχών δημοπράτησης του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΌΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 16 ΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», της ομώνυμης πράξης, προϋπολογισμού 350.000 με ΦΠΑ Διατύπωση σύμφωνης γνώμης με Α.Π οικ 1708/02-09-2011
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΌ  01/07/2011ΜΕΧΡΙ 02/09/2011
Αίτημα προέγκρισης σύμβασης που αφορά τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη διοργάνωση σεμιναρίων διαθνούς συμπαραγωγής ντοκιμαντέρ από το «Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ» στα πλαίσια ενεργειών τουριστικής προβολής Β Εξάμηνο 2011, ποσού 12.000 Ευρώ με ΦΠΑ Διατύπωση σύμφωνης γνώμης με Α.Π 1313/08-07-2011
Αίτημα για προέγκριση υπογραφής σύμβασης του 4ου υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Α  ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ» του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ», ποσού 919.484,41 με ΦΠΑ Διατύπωση σύμφωνης γνώμης με Α.Π 1518/19-08-2011
Προσυμβατικός έλεγχος του έργου «Αποκατάσταση και ενίσχυση της Γέφυρας De Bosset στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς», ποσού 1.990.015,83 με ΦΠΑ Διατύπωση σύμφωνης γνώμης με Α.Π 1556/19-08-2011
Διαβίβαση σχεδίου σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008», ποσού 18.450 με ΦΠΑ Διατύπωση σύμφωνης γνώμης με Α.Π 1495/24-08-2011
Διαβίβαση σχεδίου σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών του έργου «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΠΗΛΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑΣ», ποσού 46.740 με ΦΠΑ Διατύπωση σύμφωνης γνώμης με Α.Π 1585/25-08-2011
Διαβίβαση σχεδίου σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», ποσού 84.021,30 με ΦΠΑ Διατύπωση σύμφωνης γνώμης με Α.Π 1640/25-08-2011
Αίτημα για προέγκριση υπογραφής σύμβασης του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Β ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ» της πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ», ποσού 1.545.609,62 με ΦΠΑ Διατύπωση σύμφωνης γνώμης με Α.Π 1631/01-09-2011
Απόφαση αυτεπιστασίας και υλοποίησης του έργου «Τουριστική Προβολή Π.Ι.Ν Β Εξάμηνο 2011», προϋπολογισμού 400.000 Ευρώ με ΦΠΑ Απάντηση με το με αρ. πρωτ. 1269/06-07-2011 έγγραφο

Ευχαριστούμε για την προβολή του θέματος