«Ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών» από την Περιφέρεια Ι.Ν.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

«Ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών» και

«Τουριστική προβολή και δικτύωση με την αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ)» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

   Δυο νέες προσκλήσεις, για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ΔΕΠΙΝ 2007-2013, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου.

«Ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών»

   Η πρώτη πρόσκληση αφορά στην «Ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών» που εντάσσεται στη Θεματική προτεραιότητα για την «Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας».

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν ειδικές μελέτες και έργα προστασίας, διαχείρισης και αποκατάστασης:

α.  σε περιοχές NATURA ή προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες δεν υπόκεινται σε    διαχείριση από Φορέα Διαχείρισης ή άλλο οργανωτικό σχήμα διαχείρισης και

β.  σε περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος, οι οποίες δεν υπόκεινται στις προηγούμενες κατηγορίες, αλλά εμπίπτουν στην περιοχή δικαιοδοσίας  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι:

         η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,

         την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,

         οι Δήμοι της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών

         λοιπά αρμόδια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 2.028.000 € ενώ η προθεσμία υποβολής προτάσεων στην ΕΔΑ Ιονίων Νήσων είναι από 12/09/2011 έως 21/10/2011.

 

 

 

«Τουριστική προβολή και δικτύωση με την αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ)»

 

H δεύτερη πρόσκληση αφορά στην «Τουριστική προβολή και δικτύωση με την αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ)», στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας «Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη».

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής, θα αφορούν στην προώθηση – προβολή-δικτύωση:

– των προσφερομένων υπηρεσιών (τουριστικών, πολιτιστικών κ.ά.),

-των διαθέσιμων τουριστικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών πόρων,ι

– των περιοχών ή της Περιφέρειας Ι.Ν. ως σύνολο, μέσω των ενδεικτικά αναφερομένων δράσεων, όπως:

1. η δημιουργία ειδικών portals και ιστοσελίδων

2. η υλοποίηση εφαρμογών εικονικής- ψηφιακής αναπαράστασης & περιήγησης

3. η παραγωγή ψηφιακού υλικού,

4. η ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και η πληροφόρηση – προβολή μέσω αυτών

5. η δημιουργία ψηφιακών θεματικών και χωρικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών δικτύων (δικτύωση)

6. η ενοποίηση ή/και διασύνδεση  σχετικών υφιστάμενων διαδικτυακών τόπων

 

Η πρόσκληση απευθύνεται:

o          Στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών

o          Στους Δήμους

o          Στα Επιμελητήρια

o          Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

o          Στα λοιπά αρμόδια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μΚχ και έχει προϋπολογισμό 2.830.000,00€

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στην ΕΔΑ Ιονίων Νήσων είναι από 12/09/2011 έως 21/10/2011.

 

Ευχαριστούμε για την προβολή του θέματος