Πώς χτίζουμε σε χωριά μέχρι 2.000 κατοίκους

Η «Κ» παρουσιάζει το σχέδιο του υπουργείου με τις αλλαγές στους όρους δόμησης

Το καθεστώς που έως σήμερα ορίζει «το πώς χτίζουμε στα χωριά» αλλάζει άρδην. Ετσι, με σχέδιο προεδρικού διατάγματος του υπουργείου Περιβάλλοντος υπερδιπλασιάζεται το απαιτούμενο «πρόσωπο» του οικοπέδου σε κοινόχρηστο χώρο, μειώνεται η επιτρεπόμενη κάλυψη και ο συντελεστής δόμησης, ενώ περιορίζεται το ύψος των κτιρίων που βρίσκονται σε μεγάλες κλίσεις. Το σχέδιο, που κατ’ ουσίαν αυστηροποιεί τους όρους δόμησης στα χωριά, έλαβε το «πράσινο φως» από το ΣτΕ και βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας.

Μέχρι σήμερα είχαν γίνει γνωστά μόνο αποσπάσματα του νέου πλαισίου (όσα προκύπτουν από την αξιολόγησή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας), καθώς το υπουργείο Περιβάλλοντος αρνείται να το δώσει στη δημοσιότητα. Η «Κ» παρουσιάζει το σύνολο του σχεδίου προεδρικού διατάγματος για τη δόμηση σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, σε σχέση με τα ισχύοντα.

1. Αρτιότητα

– Τι ισχύει: Αρτια θεωρούνται οικόπεδα με ελάχιστο εμβαδό από 300 έως 2.000 τ. μ., με «πρόσωπο» τουλάχιστον 4 μέτρα σε κοινόχρηστο χώρο.

– Τι προστίθεται: Το ελάχιστο πρόσωπο του οικοπέδου αυξάνεται σε 10 μέτρα για εμβαδόν γηπέδου έως 500 τ. μ. και στα 15 μέτρα για εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 τ. μ.

2. Κάλυψη και συντελεστής

– Τι ισχύει: Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των γηπέδων ορίζεται σε 70% της επιφάνειάς τους. Ο συντελεστής κλιμακώνεται ως εξής: για τα πρώτα 100 τ. μ., Σ. Δ. 1,6, για τα επόμενα 100 τ. μ., Σ. Δ. 0,8, για τα επόμενα 100 τ. μ., Σ. Δ. 0,6, για το τμήμα πέραν των 300 τ. μ. Σ. Δ. 0,4. Η συνολική επιφάνεια ορόφων στο οικόπεδο για κύρια και βοηθητικά κτίρια δεν μπορεί να υπερβεί τα 400 τ. μ.

– Τι αλλάζει: Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60%. Για οικόπεδα μικρότερα των 700 τ. μ. επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου οποιασδήποτε χρήσης (κύριας και βοηθητικής) μέγιστης επιτρεπόμενης συνολικής επιφάνειας ορόφων 240 τ. μ. Επιπλέον της επιφάνειας αυτής επιτρέπεται η κατασκευή παταριού ξηράς δόμησης επιφάνειας έως 40 τ. μ. Για οικόπεδα μεγαλύτερα ή ίσα των 700 τ. μ. επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου οποιασδήποτε χρήσης (κύριας και βοηθητικής) μέγιστης επιτρεπόμενης συνολικής επιφάνειας ορόφων 400 τ. μ. Για οικόπεδα μικρότερα των 200 τ. μ. ορίζεται Σ. Δ. 1 και προκειμένου να είναι δυνατή η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση συνολικής επιφάνειας 200 τ. μ η κάλυψη επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη του 60% χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 70% της επιφάνειας του οικοπέδου.

3. Μέγιστο ύψος κτιρίων

– Τι ισχύει: Μέγιστο ύψος τα 7,5 μέτρα. Είναι δυνατόν να φθάσει τα 8,5 μέτρα με απόφαση νομάρχη. Το μέγιστο ύψος μετράται από την οριστική στάθμη του εδάφους. Σε περίπτωση επιβολής στέγης επιτρέπεται υπέρβαση έως 2 μέτρα. Το ελάχιστο ύψος ορόφου είναι τα 2,4 μέτρα. Ειδικές ρυθμίσεις για παραδοσιακούς οικισμούς.

– Τι προστίθεται: Σε περίπτωση μεγάλης κλίσης του εδάφους (άνω του 25%) ισχύουν τα ακόλουθα: Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων μετράται σε κάθε σημείο της τομής του περιγράμματος της κάτοψης του κτιρίου με το φυσικό έδαφος. Σε οικόπεδα που βρίσκονται στην κατωφέρεια (κατάντι) της οδού, η προβολή του κτιρίου πάνω από τη στάθμη της οδού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα. Σε οικόπεδα που βρίσκονται στην ανωφέρεια (ανάντι) της οδού, η προβολή του κτιρίου πάνω από τη στάθμη της οδού δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος. Επιτρέπεται η διαμόρφωση του φυσικού εδάφους σε οικόπεδα με κλίσεις με εκσκαφές ή επιχώσεις μέχρι 1 μέτρο και η διαμόρφωση αναβαθμών πλάτους τουλάχιστον 3 μέτρων.

4. Τρόπος δόμησης

– Τι ισχύει: Για κτίρια όγκου άνω των 2.000 κυβικών μέτρων πάνω από τη στάθμη του εδάφους επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου σε μικρότερους όγκους ή σε ανεξάρτητα κτίρια, έστω και αν πρόκειται για ενιαίο οικοδόμημα.

– Τι προστίθεται: Οι μικρότεροι όγκοι ή τα ανεξάρτητα κτίρια δεν επιτρέπεται να «επαναλαμβάνουν» την ίδια ακριβώς μορφή, όγκο και τυπολογία.

«Πριμοδοτείται» η διατήρηση των οικοπέδων αντί της κατάτμησης

Αλλαγές περιλαμβάνονται και στο «σύστημα δόμησης», ως εξής:

Τι ισχύει:

Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα στο οικόπεδο. Οπου το κτίριο δεν εφάπτεται με τα πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου, αφήνεται απόσταση 2,5 μέτρων τουλάχιστον.

Μέσα στην απόσταση αυτή επιτρέπεται η κατασκευή εξώστη πλάτους έως 1 μέτρου.

Η απόσταση μεταξύ ανεξάρτητων κτιρίων στο ίδιο οικόπεδο είναι 2,4 μέτρα.

Τι αλλάζει:

Απαγορεύεται η κατασκευή εξωστών ανάμεσα στις πλάγιες αποστάσεις μεταξύ κτιρίων σε γειτονικά οικόπεδα.

Τι προστίθεται:

Εφόσον δεν πραγματοποιείται η επιτρεπόμενη νόμιμη κατάτμηση σε οικοδομήσιμο οικόπεδο με εμβαδόν τουλάχιστον 1.800 τ.μ και πρόσωπο σε νομίμως υφιστάμενο κοινόχρηστο χώρο, η συνολική δόμηση του ενιαίου οικοπέδου δύναται να ισούται με το άθροισμα της επιτρεπόμενης δόμησης για την ανέγερση κατοικίας στα άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα, τα οποία θα προέκυπταν από την κατάτμηση του ενιαίου γηπέδου, σύμφωνα με την ισχύουσα αρτιότητα του οικισμού, μειωμένη κατά 10%.

Η ως άνω δόμηση πρέπει να ακολουθεί τα παραδοσιακά πρότυπα της αρχιτεκτονικής του οικισμού. Επίσης, το κτίσμα ή τα κτίσματα να τοποθετούνται σε τμήμα ή τμήματα του οικοπέδου -ανεξάρτητα αν αυτά τα τμήματα βρίσκονται σε συνεκτικό ή μη τμήμα του οικισμού- σε τέτοια θέση και με τέτοια διάταξη ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ενιαίος ακάλυπτος χώρος, μετά την έγκριση των αρμοδίων οργάνων.

Του Γιωργου Λιαλιου

kathimerini.gr

2011-09-26

(Πηγή: www.lefkadanews.com)