Άρχισαν οι δοκιμαστικές εκπομπές της ψηφιακής τηλεόρασης στα Ακαρνανικά