Ανακοινώσεις Δήμου Μεγανησίου

Προσκλήσεις Δήμου Μεγανησίου προς Γονείς, Κηδεμόνες και Επαγγελματίες σχετικά με τη «Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδιασμού»

~~~

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ Κ΄ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» 

9/11/2011
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Προς: Τους Γονείς και Κηδεμόνες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στα πλαίσια της διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2012-2014, που αφορά την Α΄ φάση της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος,

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην Αίθουσα Πολιτισμού (Γυμνάσιο – Λύκειο), την Τετάρτη 09-11-2011 και ώρα 17.00 για ενημέρωση και συζήτηση, στα ειδικότερα ζητήματα της νεολαίας, της παιδείας, του αθλητισμού και του πολιτισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

                                                                    ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ

~~~

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» 

9/11/2011
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Προς: Τους επαγγελματίες του Νησιού

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Στα πλαίσια της διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού

του Δήμου για την περίοδο 2012-2014, που αφορά την Α΄ φάση της  κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος,

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην Αίθουσα Πολιτισμού (Γυμνάσιο – Λύκειο), την Τετάρτη 09-11-2011 και ώρα 18.00 για ενημέρωση και συζήτηση, ειδικότερα στα ζητήματα της τοπικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της απερχόμενης τουριστικής περιόδου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

                                                                    ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ

Πηγή: Δήμος Μεγανησίου