Στο Διοικητήριο τελικά το Περιφ. Συμβούλιο

Στο Διοικητήριο Λευκάδας θα πραγματοποιηθεί τελικά το ΠΣ, σύμφωνα με την ορθή επανάληψη της πρόσκλησης:

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας  καλούμε  σε συνεδρίαση την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011 και  ώρα  18:00 μ.μ.  στο  Διοικητήριο Π.Ε  Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 1ο: Προγραμματισμός Διαγωνισμών προμηθειών της Π.Ι.Ν. για το έτος 2012
Εισηγητής :Ο Περιφερειάρχης  Ιονίων Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 2ο : Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ.132-13/2011 απόφασης του Π.Σ. Ιονίων Νήσων για ορισμό εξουσιοδοτημένου/νων υπολόγου/ων για τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών της Π.Ι.Ν.
Εισηγητής :Ο Περιφερειάρχης  Ιονίων Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 3 : Έγκριση μεταφοράς πίστωσης.
Εισηγητής :Ο Περιφερειάρχης  Ιονίων Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 4 : Διόρθωση στις ονομασίες των Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού 2012
Εισηγητής :Ο Περιφερειάρχης  Ιονίων Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 5 : 6η Τροποποίηση προϋπολογισμού 2011
Εισηγητής :Ο Περιφερειάρχης  Ιονίων Νήσων  κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 6 : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. απόφασης 205-19/2011 του Π.Σ. Ιονίων Νήσων με θέμα «Έγκριση υποβολής προτάσεων της Π.Ι.Ν. στην πρόσκληση 30 ψηφιακές υπηρεσίες αιρετών περιφερειών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Εισηγητής:   Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Χρήστος Σκούρτης.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Κερκύρας για την εκτέλεση του έργου « Ολοκλήρωση ανακατασκευής οδού Εθνικής Αντιστάσεως»
Εισηγητής:   Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Χρήστος Σκούρτης.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Κέρκυρας για την ολοκλήρωση Πολεοδομικών μελετών που είχαν ανατεθεί με συμβάσεις  από την καταργηθείσα Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  Κέρκυρας.
Εισηγητής:   Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Χρήστος Σκούρτης.

ΘΕΜΑ 9 : Δωρεά ακινήτου ιδιοκτησίας Π.Ι.Ν.( ΠΕ Ζακύνθου)
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου  κ. Διονύσιος Μυλωνάς.

ΘΕΜΑ 10 : Εκποίηση ακινητοποιημένων και άχρηστων μηχανημάτων  έργων της Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου  κ. Θεόδωρος Βερύκιος.

ΘΕΜΑ 11 :
Μελέτη για σύνταξη-φάκελο/υποστήριξης σχεδίου και διαδικασίας για την προστασία – ανάδειξη και ήπια αειφορική  χρήση δάσους Σκάρων Λευκάδας, 9.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (ΚΑΠ 977902112007)
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας  κ. Θεόδωρος Βερύκιος.

ΘΕΜΑ 12 : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Ε. Κεφαλληνίας και φορέα διαχείρισης του Αίνου
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος Κουρής.

ΘΕΜΑ 13 :Εκχώρηση αρμοδιότητας απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση μικρών ποσών στον Περιφερειάρχη και στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος Κουρής.

ΘΕΜΑ 14 :Παρατάσεις συμβάσεων μίσθωσης και μειώσεις μισθωμάτων των ακινήτων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος Κουρής.

ΘΕΜΑ 15 : Πρόγραμμα προμηθειών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας – Ιθάκης
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος Κουρής.

ΘΕΜΑ 16 : Επικαιροποίηση της 110-11/2011 απόφασης Π.Σ. σχετικά με την λύση και την εκκαθάριση της αναπτυξιακής Κεφαλονιάς& Ιθάκης με την επωνυμία ΑΝ.Ε.ΚΙ ΟΤΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και  απόφαση για την μεταφορά του προσωπικού της  ΑΝ.Ε.ΚΙ ΟΤΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και κατάταξη του προσωπικού σε προσωποπαγείς θέσεις στην ΠΙΝ.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Ευστάθιος Κουρής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας  καλούμε  σε συνεδρίαση το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011 και  ώρα  10:00 π.μ. στο  Διοικητήριο Π.Ε  Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 1ο: Επανακαθορισμός των Αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και των τιμών εμπορικότητας των οδών της Κέρκυρας
Εισηγητής :.Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Χρήστος Σκούρτης.

ΘΕΜΑ 2ο :Έγκριση προετοιμασίας εμπειρογνωμοσύνης – σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού στο Ιόνιο με κέντρο την Λευκάδα..
Εισηγητής :Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας  κ. Θεόδωρος Βερύκιος

ΘΕΜΑ 3 : Τα Λιμάνια της ΠΙΝ. Προβλήματα Διοίκησης
Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βλάχος Σωτήρης.

ΘΕΜΑ 4: Μελέτη σκοπιμότητας κατασκευής τεχνητού υφάλου σε θαλάσσια περιοχή της  Νήσου Λευκάδας.
Εισηγητής :Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας  κ. Θεόδωρος Βερύκιος

ΘΕΜΑ 5 : Κατάσταση και ελλείψεις του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας.
Εισηγητής : Η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Αντωνία Λαχανιώτη

ΘΕΜΑ 6 : Ακτοπλοϊκές Γραμμές: Από τα πιο ακριβά εισιτήρια στην Ε.Ε.
Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 7 :  Ανάπτυξη και Διεθνής Αποκεντρωμένη Συνεργασία
Εισηγητής:   Ο  Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ηλίας Μπεριάτος.

ΘΕΜΑ 8 : Κήρυξη ως ετήσιων ημερών μνήμης
Της 14ης   και 15ης Σεπτέμβρη, για το βομβαρδισμό και τη καταστροφή  των πόλεων της Κέρκυρας και του Αργοστολίου το Σεπτέμβρη 1943 από τους Γερμανούς του Χίτλερ &
Της 11ης Αυγούστου για την καταστροφή των πόλεων , κωμοπόλεων  και χωριών της Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας και Ζακύνθου από τον καταστροφικό σεισμό της 11ης  Αυγούστου 1953, και την καθιέρωση των  ημερομηνιών αυτών ως ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ   ΜΝΗΜΗΣ με παράλληλη διεξαγωγή εκδηλώσεων, δηλ. ομιλιών φωτογραφικών εκθέσεων, προβολές video, σε όλα τα νησιά μας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γεώργιος Καλούδης

ΘΕΜΑ 9 : Η παράδοση της διαχείρισης του υδρευτικού δικτύου της Λευκάδας στην ΕΥΔΑΠ
Εισηγητής: Ο  Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γουλής

ΘΕΜΑ 10 :Συμμετοχή στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου.
Εισηγητής:   Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.  Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς

ΘΕΜΑ 11 : Δημιουργία Περιφερειακού Θεάτρου Ιονίου
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου  κ. Διονύσιος Μυλωνάς

ΘΕΜΑ 12 : Αναπαραγωγή του υλικού τουριστικής προβολής της Π.Ε. Λευκάδας της ΠΙΝ για την κάλυψη αναγκών προβολής του τουριστικού προϊόντος
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Βερύκιος

ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση – ψήφισμα να αποδοθεί στην ΠΙΝ  το πανέμορφο κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος που έκλεισε η Μνημονιακή Κυβέρνηση, και βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας και να εγκατασταθούν εκεί οι διοικητικές υπηρεσίες της ΠΙΝ.
Εισηγητής:   Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Καλούδης

ΘΕΜΑ 14 : Αδελφοποίηση της ΠΙΝ με τις Περιφέρειες του VENETO (Περιφέρεια Βενετίας), και των Νησιώτικών Συμπλεγμάτων – Περιφερειών των Βαλεαρίδων (Μαγιόρκα, Μινόρκα, Ίμπιζα), των Καναρίων Νήσων και των Αζόρων και σε δεύτερο στάδιο της Κορσικής της Σαρδηνίας και της Σικελίας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γεώργιος Καλούδης

Ο  Πρόεδρος  Π.Σ.
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Άνθης  Χρήστος

2011-11-22