Εγκρίθηκαν ο Δίαυλος και το λιμάνι της Βασιλικής

Πάτρα 22.11.2011

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

Την έγκριση εκτέλεσης δύο μεγάλων λιμενικών έργων που δίνουν αναπτυξιακή πνοή στη Λευκάδα υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος.

Πρόκειται για τα εξής έργα:

 

– «Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας» προϋπολογισμού 22.300.000 ευρώ.
Αντικείμενο της πράξης είναι η κατασκευή έργων διαπλάτυνσης και εκβάθυνσης μήκους 6,3 χλμ του Διαύλου Λευκάδας και η κατασκευή αντιπροσαμμωτικού έργου στο βόρειο άκρο του.

– «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών & Δημιουργία Θαλάσσιας Ζώνης Αγκυροβολίου στη Βασιλική Λευκάδας» προϋπολογισμού 17.600.000 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή προσήνεμου μώλου μήκους 308,3 μ. και υπήνεμου μώλου μήκους 462,15 μ., ενώ στο εσωτερικό της υφιστάμενης λιμενολεκάνης προβλέπεται ανακατασκευή πρανούς προστασίας.

Οι πιστώσεις των έργων εξασφαλίζονται με την ένταξή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013 στον άξονα «Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων».

(Από Δελτίο Τύπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπονήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)

(Πηγή: www.kolivas.de)