Ο Σύνδεσμος Μεγανησιωτών “Ο ΜΕΝΤΗΣ” στη σύσκεψη της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Φορέων που θίγονται από την ανάπτυξη υδατοκαλλιέργειας

Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011,  ο Σύνδεσμος Μεγανησιωτών “Ο ΜΕΝΤΗΣ” παρέστει στη σύσκεψη της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Φορέων που θίγονται από την ανάπτυξη υδατοκαλλιέργειας, που έγινε στο ξενοδοχείο CARAVEL, με συμμετοχή 23 Δήμων και περισσοτέρων από 70 Φορέων, από όλη την Ελλάδα.

     Στη σύσκεψη έγινε αναλυτική ενημέρωση για την ΚΥΑ που αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειες, ενώ υπήρχαν παρεμβάσεις – τοποθετήσεις του Υφυπουργού Τουρισμού, του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Βουλευτών, Αντιπεριφερειαρχών και Δημάρχων.

   Στο τέλος της σύσκεψης, ετέθει προς υπογραφή, διακήρυξη – ψήφισμα που ζητά την απόσυρση της ΚΥΑ (ΦΕΚ Β2505/2011) και την από μηδενική βάση μελέτη και σχεδιασμό του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των υδατοκαλλιεργειών, σε συνδυασμό με τη γνώμη του ΕΣΧΣΑΑ (Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης), που στην υπό αίρεση ΚΥΑ δεν λήφθηκε υπόψη, όπως προβλέπει ο νόμος.

  Ο Σύνδεσμος συνυπέγραψε τη διακήρυξη, επειδή θεωρεί επιζήμια την ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών στο Μεγανήσι, δραστηριότητα, που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την τουριστική στόχευση που υπάρχει, και επιβαρύνει καθοριστικά και αμετάκλητα τους περιβαλλοντικούς συσχετισμούς στο θαλάσσιο χώρο του νησιού μας.

Το παρόν αντιπροσωπεύοντας το Δ.Σ. του «Μέντη» έδωσε και υπέγραψε την σχετική διακήρυξη ο Γενικός Γραμματέας Κανέλλος Κωνσταντίνος.

     Θα υπάρξει ενημέρωση για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη αφορά στο θέμα.

 

Περισσότερα και φωτογραφίες στην Ιστοσελίδα του Σύνδεσμου Μεγανησιωτών «Ο ΜΕΝΤΗΣ»