Η θέση του Συνδέσμου Μεγανησιωτών «Ο ΜΕΝΤΗΣ» για τους Βιολογικούς Καθαρισμούς

Η ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, με παράλληλη ανάπτυξη δικτύου αποχέτευσης, καθώς και η οριστική λύση στο θέμα της διαχείρισης των απορριμάτων, αποτελούν ζητήματα πρώτης προτεραιότητας για το νησί μας.

     Η δρομολόγηση και η τελική εφαρμογή τους, σε συνδυασμό με την εύρεση οριστικής λύσης στο θέμα της ύδρευσης, θα καθορίσουν αποφασιστικά για τα απόμενα 20 χρόνια, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Μεγανησίου, και θα διαδραματίσουν σπουδαίο ρόλο στην πορεία ανάπτυξής του, τόσο στον τουριστικό, όσο και στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία).

     Όσον αφορά ειδικότερα τους βιολογικούς καθαρισμούς, η θέση του Συνδέσμου είναι ότι έχουν πλέον καταστεί προαπαιτούμενοι για την ομαλή αναπτυξιακή πορεία περιοχών, που βασίζονται κυρίως στην τουριστική ανάπτυξη και εκμετάλλευση, και παράλληλα διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας, με πρώτιστο μέλημα την προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος.

    Με δεδομένη λοιπόν την αναγκαιότητα εγκατάστασης βιολογικών καθαρισμών, ο βασικός σχεδιασμός των θεσμικών παραγόντων του νησιού μας, οφείλει να κινείται προς δύο κατευθύνσεις :

1ον : Να βοηθήσουν τους μόνιμους κατοίκους του νησιού και τους ετεροδημότες, να κατανοήσουν τη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών, να ενημερώσουν και να συζητήσουν μαζί τους αναλυτικά, σχετικά με τα αποτελέσματα και το οφέλη που προκύπτουν, προκειμένου η λύση που τελικά θα επιλεχθεί, να είναι ορθότερη και αυτή που θα έχει τη μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή.

     Στην κατεύθυνση αυτή, υπήρξε σχετική υστέρηση από την πλευρά του Δήμου.

2ον : Όσον αφορά τη χωροθέτησή τους, να συγκαλέσουν ανοιχτό κοινωνικό διάλογο (διαβούλευση) με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων. Οι τελευταίοι, θα προτείνουν τελικά τις πιθανές κατάλληλες θέσεις, λαμβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού και τα κριτήρια κόστους – ωφέλειας.

     Στην κατεύθυνση αυτή, έστω και με καθυστέρηση, βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση, η οποία ελπίζουμε να έχει τα προδοκούμενα αποτελέσματα. Θεωρούμε ότι οι ειδικοί επιστήμονες θα έπρεπε ήδη να λαμβάνουν μέρος στη διαβούλευση, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα δικαιολογημένα ερωτήματα που προβάλλονται από τους κατοίκους του νησιού.

     Αναφορικά με τις χωροθετήσεις των βιολογικών καθαρισμών, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί συζήτηση με την τοπική κοινωνία, προτού τα έργα φτάσουν στο στάδιο ωρίμανσης.

     Πάγια θέση του Συνδέσμου είναι ότι, στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που αφορούν στο σύνολο των Μεγανησιωτών, πρέπει να υπάρχει η μέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση, προκειμένου τα έργα αυτά να προχωρήσουν και να αποδόσουν στον τόπο τα επιθυμητά οφέλη , πολύ δε περισσότερο στις μέρες μας, που ο ορίζοντας εκτέλεσης και εφαρμογής των έργων αυτών είναι μακρινός, λόγω της οικονομικής συγκυρίας.

     Το Δ.Σ. του Συνδέσμου λαμβάνει μέρος στη διαβούλευση που έχει συγκαλέσει ο Δήμος Μεγανησίου, σχετικά με τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, που περιλαμβάνει και τους βιολογικούς καθαρισμούς.

   Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου υπήρξε αναλυτική ενημέρωση από την πλευρά του Δημάρχου και ακολούθησε ευρεία συζήτηση, όπου εξειδικεύτηκαν τα θέματα.

    Αποφασίστηκε ο Σύνδεσμος να συμμετάσχει, τόσο στην επίσκεψη σε, ανάλογους με τους προτεινόμενους βιολογικούς καθαρισμούς, όσο και στην ημερίδα που θα διοργανωθεί στο Μεγανήσι, με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και να θέσει ερωτήματα που αφορούν στις προτάσεις τους.

     Ο Σύνδεσμος θα προσπαθήσει να έρθει σε επαφή με ειδικούς επιστήμονες και φορείς σε περιοχές που ήδη λειτουργούν βιολογικοί καθαρισμοί, ανάλογης τεχνολογίας, προκειμένου να συγκεντρώσει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί.

      Αμέσως μετά, θα επικαιροποιήσουμε δημόσια τη θέση μας, σχετικά με το θέμα.

                                                                                    Το Δ.Σ. του Μέντη 

Πηγή: Σύνδεσμος Μεγανησιωτων ¨Ο ΜΕΝΤΗΣ¨