Αποτελέσματα εκλογών για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λευκάδας

Αποτελέσματα εκλογών για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λευκάδας
Ψήφισαν 122
Λευκά 4
Άκυρα
Έγκυρα 118

 

Έλαβαν:

Ενωτική Συνεργασία Καθηγητών: 69
Κιρμανίδου Πιπίνα 12
Κούρτης Φίλιππος 59
Μαραγκάκης Μιχάλης 22
Νούσης Ηλίας 13
Χαλικιάς Θεόδωρος 37
Χλωρού ΄Αννα 22
Ψάϊλα Αγγελική 33
Ανεξάρτηση Κίνηση Καθηγητών: 34
Αραβανής Σπύρος 15
Βλάχος Ηλίας 26
Κουμάσης Βασίλειος 9
Παραστατίδης Παναγιώτης 20
Πρωτοψάλτης Νικόλαος 15
Κίνηση Ελεύθερων Καθηγητών: 5
Κούρτης Βασίλειος 5
Ροντογιάννης Άγγελος 3
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ: 10
Βλάχος Σπυρίδων 5
Για το Δ.Σ. εξελέγησαν κατά σειρά πλειοψηφίας:
Ενωτική Συνεργασία Καθηγητών (αριθμός συμβούλων 5):
1. Κούρτης Φίλιππος
2. Χαλικιάς Θεόδωρος
3. Ψάϊλα Αγγελική
4. Μαραγκάκης Μιχάλης
5. Χλωρού Άννα
Ανεξάρτητη Κίνηση Καθηγητών (αριθμός συμβούλων 2):
1. Βλάχος Ηλίας
2. Παραστατίδης Παναγιώτης

Πηγή: Λευκαδίτικα Νέα