Συγκρότηση Συμβούλιου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ.) για τα Ιόνια Νησιά

Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων για την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας ο Δήμαρχος Μεγανησίου κ. Ευστάθιος Ζαβιτσάνος

Με απόφασή του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσου Αποστολόπουλου συστάθηκε το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ.) για τα Ιόνια Νησιά.

Το Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. αποτελεί συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο με εκπροσώπηση από τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

Τα μέλη του Συμβουλίου είναι τα εξής:

1. Πρόεδρος του Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. Ιονίων Νήσων ορίζεται η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίων Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κα. Ιωσηφίνα-Ισμήνη Βούρβαχη, Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄ βαθμό, με αναπληρωτή της τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της ίδιας Διεύθυνσης, κ. Αλέκο Γιαννακόπουλο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό με Β΄ βαθμό.

2. Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας, Τμήματος Κέρκυρας, ορίζεται η κα. Μαρία Μητροπία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, με αναπληρωτή της τον κ. Αλέξανδρο Καλογιάννη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό.

3. Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Κέρκυρας κ. Σπύρος Κροκίδης, με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο Κέρκυρας κ. Σπύρο Μωραΐτη.

4. Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων για την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Ζακύνθου κ. Διονύσιος Κυβετός με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο Ζακύνθου κ. Διονύσιο Τουρκάκη.

5. Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων για την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας ορίζεται ο Δήμαρχος Μεγανησίου κ. Ευστάθιος Ζαβιτσάνος με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο Λευκάδας κ. Σπύρο Ρεκατσίνα.

6. Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων για την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας-Ιθάκης ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Κεφαλονιάς κ. Σάββας Σαββαόγλου με αναπληρώτριά του τη Δημοτικό Σύμβουλο Κεφαλονιάς κα. Αθηνά Αυγουστάτου.

7. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας ορίζεται ο κ. Δημήτριος Κοτσάνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄ βαθμό, με αναπληρωτή του τον κ. Τρύφωνα Μαυρίκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό με Α΄ βαθμό.

8. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου ορίζεται ο κ. Τρύφωνας Μαυρίκης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός με Α΄ βαθμό, με αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Κοτσάνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με Α΄ βαθμό.

9. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας ορίζεται η κα. Ηρώ Αλεξοπούλου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός με Α΄ βαθμό, με αναπληρώτριά της την κα. Αναστασία Σταματοπούλου, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. με Δ΄ βαθμό.

10. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας-Ιθάκης ορίζεται ο κ. Αλέξανδρος Βασιλόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό, με αναπληρώτριά του την κα. Γεωργία Γιοβρή-Σκόρδα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με Α΄ βαθμό.

11. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ορίζεται η Προϊσταμένη της 21ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ. Διαμάντω Γηγάκου, Αρχαιολόγος με Α΄ βαθμό, με αναπληρώτριά της την Προϊσταμένη της Η΄ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κα. Γαρυφαλλιά Μεταλληνού, Αρχαιολόγο με Α΄ βαθμό.

12. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίων Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ορίζεται ο κ. Αλέκος Γιαννακόπουλος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός με Β’ βαθμό, με αναπληρώτριά του την κ. Μαρία-Λουίζα Λέλα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό με Δ’ βαθμό που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

13. Εκπρόσωπος της Επαγγελματικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ορίζεται ο κ. Ιωάννης Βλάχος, Πτυχιούχος Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε., με αναπληρωτή του τον κ. Νικόλαο Χαλικιόπουλο, Πτυχιούχο Μηχανικών Δομικών Έργων Τ.Ε.

Γραμματέας του Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. ορίζεται η κα. Θεοδοσία Κουλούρη, Χειρίστρια Η/Υ με Δ’ βαθμό, με αναπληρώτριά της την κα. Σπυριδούλα Μπρίκου, Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων με Γ’ βαθμό.

 

Πηγή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου