Υλικό τουριστικής προβολής της Λευκάδας από την Περιφέρεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων την αναπαραγωγή του υλικού τουριστικής προβολής της Π.Ε. Λευκάδας

   Ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, Θεόδωρος Βερύκιος, εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων την αναπαραγωγή του υλικού τουριστικής προβολής, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύντομα εξαντλείται ένα μέρος από το διαθέσιμο έντυπο υλικό προβολής.

Το θέμα είχε συζητηθεί, επίσης, στην Εκτελεστική Επιτροπή η οποία, κατά πλειοψηφία, ενέκρινε την πρόταση του κ. Βερρύκιου.

Τι προτάθηκε μέσω της εισήγησης

Α) Η αναπαραγωγή του εντύπου «Λευκάδα – απέραντη γαλήνη» στις εξής γλώσσες: Ελληνική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ολλανδική, Σουηδική, Τσέχικη, Σερβική, Βουλγαρική, Ρουμανική.

Β) Η αναπαραγωγή αφισών 50Χ70 εκ., πόστερς 35Χ50 και 74Χ26 εκ. (συνολικά περί τα 10 θέματα), με τοπία της Λευκάδας.

Γ) Η αναπαραγωγή πάνινων τσαντών και φόλντερς.

«Σκοπός της ενέργειας αυτής», είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, «είναι η κάλυψη των άμεσων αναγκών προβολής του τουριστικού μας προϊόντος, κυρίως μέσω της συμμετοχής μας στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις.

Τα πνευματικά δικαιώματα του προς αναπαραγωγή υλικού ανήκουν στην Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Λευκάδας και το υλικό θα μπορεί να εκτυπωθεί μετά τις απαραίτητες αλλαγές στον τίτλο μας, και, όπου απαιτείται, στα επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια δεν θα υπερβεί το ποσό των 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., και θα καλυφθεί από τις διαθέσιμες πιστώσεις για την τουριστική προβολή της Λευκάδας, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν., έτους 2011, Φορέας 02071, Κ.Α.Ε. 977902122003 «Τουριστική προβολή Νομού Λευκάδας».

Αντίθετος ο Μαλακάσης 

   Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Ι. Μαλακάσης, εξέφρασε – κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος – την αντίρρησή του για τη σκοπιμότητα της πράξης, καθώς, όπως τόνισε, η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής έχει προγραμματίσει την έκδοση ενιαίου εντύπου για τα Ιόνια Νησιά (το προσχέδιο του εντύπου είναι ήδη έτοιμο) και η ενέργεια αυτή βοηθά στη συνοχή της Περιφέρειας και την καλλιέργεια του ενωτικού κλίματος.

Ο κ. Μαλακάσης διαφώνησε και με το περιεχόμενο του παλαιού εντύπου, καθώς, όπως διευκρίνισε, έχει εκδοθεί εδώ και 12 χρόνια και έχει πλέον ξεπεραστεί, αντιπροτείνοντας μια έκδοση για την τοπική Ιστορία της Λευκάδας, στο πλαίσιο ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του νησιού.