Το φεγγάρι πάνωθέ μου…

Ένα τεράστιο φεγγάρι ανέτειλλε χτες το απόγευμα πάνω από τον Μπούμπιστο και έβαψε ρόδινο το περαστικό σύννεφο. Χάρμα ιδέσθαι.