Ευχαριστήριο Γυμνασίου και Γενικών Λυκειακών Τάξεων Μεγανησίου προς τον Παναγιώτη Κονιδάρη

H Διευθύντρια και ο σύλλογος διδασκόντων του Γυμνασίου και Γενικών Λυκειακών Τάξεων Μεγανησίου ευχαριστεί θερμά τον κ. Κονιδάρη Παναγιώτη, φαρμακοποιό και Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Μεγανησίου, για την ευγενική του προσφορά (600 ευρώ) από την αντιμισθία του ως Δημοτικός Σύμβουλος.

Τέτοιες χειρονομίες αξίζουν συγχαρητηρίων και είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου μας και ελπίζουμε να υπάρξουν μιμητές.

H Δ/ΝΤΡΙΑ
ΜΕΤΑΞΑ ΑΚΡΙΒΗ