Προσκλήσεις Δημοτικών Συμβουλίων:Συνεδριάσεις 1η και 2η / 22-1-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση : 1η /2012

Πληρ:Μάντζαρη Βησσαρία

Τηλ: 2645 361 318

Μεγανήσι: 17/01 /2012

Αρ. πρ.: 150

   ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου

                                                         κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

                                                         κ.κ Προέδρους και Τοπικά Συμβούλια

                                                        ΤΟ.ΣΥ.Ν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

              Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις   21 Ιανουαρίου 2012, ημέρα   Σάββατο  και ώρα 11η πρωινή   στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου (Κατωμέρι) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου

  1. Αναπλήρωση Προέδρου Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δ. Μεγανησίου
  2. Αναπλήρωση Δημοτικού Συμβούλου σε επιτροπές.
  3. Απολογισμός Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής

(Εισηγητής  ο κος Π. Δάγλας γραμματέας Σχ.Επιτ. )

  1. Ψήφιση επιχειρησιακού προγράμματος
  2. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.
  3. Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2012.
  4. Απόφαση για Σύναψη Δανείου.
  5. Aίτηση Κατωπόδη Αναστασίου για διακανονισμό οφειλής νερού.

                                                     (θέματα 1,2,4,5,6,7 Εισηγητής ο κος Δήμαρχος)

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                        ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Για την ακρίβεια

Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Μάντζαρη Βησσαρία

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Βουλευτή Λευκάδας

κ. Αντιπεριφερειάρχη

Πολιτικά κόμματα

Σύλλογος Γον. & Κ.

Σύλλογο Αλιέων

ΜΜΕ

~~~

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση : 2η /2012

Πληρ:Μάντζαρη Βησσαρία

Τηλ: 2645 361 318

Μεγανήσι: 17/01 /2012

Αρ. πρ.: 151

 

                                                  

ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου

                                                         κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

                                                         κ.κ Προέδρους και Τοπικά Συμβούλια

                                                         ΤΟ.ΣΥ.Ν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις   21 Ιανουαρίου 2012, ημέρα   Σάββατο  και ώρα 14.00  στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου (Κατωμέρι) με μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης :

1.Εγκριση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2012

                                     (Eισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής)

 

 

                                                                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Για την ακρίβεια

Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Μάντζαρη Βησσαρία

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Βουλευτή Λευκάδας

κ. Αντιπεριφερειάρχη

Πολιτικά κόμματα

Σύλλογος Γον. & Κ.

Σύλλογο Αλιέων

ΜΜΕ

Πηγή: Δήμος Μεγανησίου